Domov AKTUÁLNE > Krimi

NA MIGRANTOV SME VRAJ PRIPRAVENÍ

Cvičenie slovenských bezpečnostných zložiekCvičenie slovenských bezpečnostných zložiek „Nový horizont 2015“ preverilo našu pripravenosť na masívny príliv migrantov
NITRA - Aktuálna zhoršená bezpečnostná situácia v oblasti severnej Afriky a Blízkeho východu spojená s migračnou vlnou do Európy si vyžiadala mimoriadne cvičenie bezpečnostných zložiek SR. Trojdňové cvičenie „Nový Horizont 2015“ sa uskutočnilo v dňoch 28. -  30. júla 2015 vo výcvikovom priestore Kolíňanský vrch pri Nitre i v priestoroch 12. mechanizovaného práporu v Nitre – Krškanoch.druhá zľava vedúca oddelenia azylových zariadení Migračného úradu MV SR Ing. Jana Janovičová
 

Zúčastnilo sa na ňom vyše 250 vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, príslušníkov ďalších zložiek ministerstva vnútra i Červeného kríža. K dispozícii mali zhruba 50 kusov bojovej techniky.

Cvičenie slovenských bezpečnostných zložiek bolo zamerané na overenie využitia praktických skúseností každej zo zúčastnených zložiek vo svojom odbore v prípade masívneho nárastu počtužiadate ľov o udelenie azylu na Slovensku.

Fiktívny azylový tábor počas cvičenia slovenských bezpečnostných zložiek vybudovaný vďaka expertným radám Migračnému úradu MV SR Pracovníci Migračného úradu MV SR pod vedením vedúcej oddelenia azylových zariadení Ing. Jany Janovičovej zohrali pri príprave, organizovaní i samotnom priebehu cvičenia dôležitú úlohu.

Fiktívny azylový tábor, vybudovalo Ministerstvo obrany SR podľa odporúčaní expertných pracovníkov Migračného úradu rezortu vnútra. Tábor bol prispôsobený daným možnostiam tak, aby dokázal fungovať v núdzovom režime, bol schopný poskytnúť žiadateľom o udelenie azylu ubytovanie, stravovanie, hygienické potreby a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ďalšou z úloh pracovníčok migračného úradu bolo vyškoliť a usmerniť pridelených členov armády tak, aby boli schopní pracovať v nových pracovných pozíciách a mohli plniť úlohy vyplývajúce z potrieb pre zabezpečenie riadneho chodu záchytného tábora – počnúc od príjmu nových žiadateľov o udelenie azylu, cez zabezpečenie všetkých materiálno-technických potrieb až po zdravotnú a psychologickú starostlivosť.

Cieľom akcie „Nový horizont 2015“ bolo precvičenie koordinácie a súčinnosti pri možnom masívnom príleve migrantov do našej republiky, zosúladenie a usmernenie skúseností a vedomostí do jednotného celku pri vybudovaní fiktívneho záchytného tábora, jeho riadení a plnení všetkých nevyhnutných úkonov pri príjme a pobyte žiadateľov o udelenie azylu.
Zdroj + foto : 
Michaela Paulenová, Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR
Verzia pre tlač
10.08.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (20%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (60%)