Domov AKTUÁLNE > FOTOreport

FOTO report : Takto otvorili nový školský rok na Pugačevke

Pugačevkárov čakali vynovené triedy, chodby aj školská jedáleň

FOTO report : Takto otvorili nový školský rok na Pugačevke

HUMENNÉ. Po dvojmesačných letných prázdninách sa v pondelok 4. septembra otvorili aj brány ZŠ Pugačevovej v Humennom.

Do lavíc zasadlo 479 žiakov, o 11 viac ako v minulom školskom roku.

"Verím, že obdobie prázdnin bolo pre všetkých osviežujúce, že ste si užili radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchli si od školských povinností a načerpali nové sily , najmä fyzickú a psychickú pohodu. Zatiaľ čo vy ste využívali voľné dni prázdnin na šantenie, športovanie, návštevy, škola počas celých dvoch mesiacov žila rušným pracovným životom. Vďaka finančnej dotácii mesta sme mohli zrealizovať rekonštrukciu ústredného kúrenia na základnej škole. Pri tejto príležitosti moje úprimné poďakovanie za finančnú podporu patrí nášmu zriaďovateľovi," povedala v slávnostnom príhovore Pavlina Kurucová, riaditeľka školy.
Pugačevkárov čakali aj vynovené triedy, chodby aj školská jedáleň.

"Veľkú radosť máme z prváčencov. Nielen preto, že vždy prinesú do školy nový vietor, ale predovšetkým preto, že po veľmi dlhej dobe otvárame 3 prvácke triedy so 66 deťmi," povedala riaditeľka.

Novinkou je aj otvorenie šiestich oddelení školského klubu detí, kde žiaci I. stupňa môžu tráviť popoludňajšie hodiny.

Naopak, dobrou tradíciou školy, ktorá sa zachovala aj pre nasledujúci školský rok, je vlastné Centrum voľného času, ktoré deťom ponúka možnosť realizovať sa až v 18-tich záujmových krúžkoch.


MiMa
FOTO : MiMa

Verzia pre tlač
04.09.2017