Domov AKTUÁLNE > HOTline

OPRAVIA ICH V PRIEBEHU 3 ROKOV

Mesto rozbité chodníky mapuje a analyzujeMesto rozbité chodníky mapuje a analyzujeHUMENNÉ - Pred časom sme informovali v našich novinách o životu nebezpečnom chodníku na Laboreckej ulici. Čítajte TU :-) . O jeho urgentnom stave niet pochýb, ale opravy sa v tomto roku pravdepodobne nedočká. V schválenom pláne investičných akcií nie je, TS vyčíslili, koľko by na jeho opravu potrebovali. Suma je natoľko vysoká, že akcia by spĺňala charakter investičnej akcie, takže by musela byť vopred schálená poslancami. Začarovaný a zatiaľ bludný kruh.Do chodníkov sa v ostatnom období v Humennom investuje žalostne málo finančných prostriedkov. Ľudia volajú po ich navýšení a oprave katastrofálneho stavu aj častejšie, ako len pred komunálnymi voľbami a centrálnych zónach. Najnovšie správy netešia. Na tento rok ešte nie je Menovitý zoznam úprav chodníkov a mestských komunikácií schválený. TS mesta Humenné opravujú len menšie havarijné stavy. Magistrát mapuje a analyzuje.V tomto roku mesto plánuje preinvestovať vyše 93 tis. eur na opravu chodníkov a komunikácií. "Stavebné úpravy poškodených mestských chodníkov a spevnených plôch vo väčšom rozsahu podliehajú schváleniu MsZ, tak ako ich financovanie, tak aj lokality, v ktorých sa dané opravy budú realizovať. Technické služby majú vo svojej kompetencii opravovať menšie havarijné stavy chodníkov a ciest podľa ich stavu urgentnosti. Mesto plánuje celkovú úpravu mestských komunikácií a chodníkov po zmapovaní a vypracovaní odbornej analýzy a to v priebehu troch rokov," povedala Jana Bardzaková z tlačového referátu MsÚ v Humennom.


TS vedia ako na to, ale...
Iniciatívy sa chytil aj riaditeľ TS mesta Humenné. "Už som tam bol, osobne som sa presvedčil, že chodník je naozaj v hroznom stave. Náš návrh riešenia je, že všetky poškodené časti chodníka je treba orezať špeciálnym rezným nástrojom, vrstvu liateho asfaltu olúpať, zbíjacím kladivom prehĺbiť lôžko chodníka do minimálnej hĺbky 10 cm, zahladiť, vyčistiť, natrieť penetračným náterom a naniesť novú vrstvu asfaltovej zmesi. Vieme to urobiť, ale táto akcia by mala charakter investičnej akcie a tak musí finančné prostriedky na ňu schváliť MsZ. Ich výšku odhadujem na cca 2.600 eur," vysvetlil Milan Kuruc. Na ťahu sú tak znova poslanci.  

Do čoho mesto Humenné v tomto roku investuje :
Investičné akcie financované z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2015
Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Humennom, I. etapa - 500 000,- eur, Inštalácia schodiskových plošín pre bezbariérový prístup do podchodu na Sídlisko I. - 23 000,- eur, Dofinancovanie stavby „Obnova pamätníka a pamätného cintorína padlých sov. armády – II. etapa“ - 4 464,- eur, Odkanalizovanie Ulice Brestovskej - 168 983,- eur.
Investičné akcie financované z vlastných zdrojov na rok 2015
Stavebné úpravy medzigarážových priestorov na Sídlisku III. v Humennom - II. etapa - 76 000,- eur, MŠ Štefánikova v Humennom - Rekonštrukcia časti strešného plášťa - havarijný stav -  25 168,- eur, Odpojenie nadzemnej časti STL plynovej prípojky po odstránení stavby Dom služieb - Unimobunky na Laboreckej ulici v Humennom, Dokončenie stavby „Svojpomocná výstavba 3 rodinných domov v osade Podskalka“ - 40 961,- eur
Neukončené investičné akcie z roku 2014 a zazmluvnené investičné akcie financované z vlastných zdrojov, ktoré sú už finančne kryté v rozpočte na rok 2015
Stavebné úpravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a spevnených plôch II. etapa -  93 009,- eur, Stavebné úpravy medzigarážových priestorov na Sídlisku III. v Humennom - 18 102,- eur, Verejné osvetlenie na Sídlisku III. - 280 000,- eur

MiMa
Foto : MiMa


Verzia pre tlač
04.06.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)