Domov AKTUÁLNE > HOTline

PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH NIEKOĽKOKRÁT ZNEFUNKČNILI VEREJNÉ OSVETLENIE

Školáci budú mať rýchlejší internet. Zatiaľ máme len všetci rozkopané mestoŠkoláci budú mať rýchlejší internet. Zatiaľ máme len všetci rozkopané mestoHUMENNÉ - Humenné je v ostatných mesiacoch rozkopané viac, ako sme boli zvyknutí. Už od 18. augusta sa na dvadsiatich uliciach mesta realizuje projekt "Pokládka optických káblov – „Digitálne učivo na dosah“. Poškodenie káblov vysokého napätia, ku ktorému došlo pri výkopových prácach, už niekoľkokrát znefunkčnilo verejné osvetlenie na jednotlivých uliciach. Do 15. októbra malo byť hotovo. Firma, ktorá práce realizuje požiadala mesto o predlženie termínu.


V rámci projektu je nutné vybudovať optickú sieť, do ktorej budú pripojené základné a materské školy v meste. Tie dostanú zároveň aj profesionálne WiFi prístupové body, ktoré pokryjú priestory školy a umožnia žiakom použiť okrem školských tabletov a počítačov aj svoje zariadenia. Projekt, do ktorého sa zapojilo celkovo 218 školských zariadení v republike, v okresoch Humenné a Snina ich bolo 32, umožní prístup na verejný internet len podľa istých bezpečnostných nastavení, ktoré budú primerané vekovej kategórii žiakov.


Postupne rozkopali 20 ulíc
Aby mohli humenskí školáci efektívne a komfortne využívať existujúci bohatý digitálny vzdelávací obsah, ktorý je k dispozícii v Dátovom centre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež predchádzať problémom s nedostatočnou kapacitou prístupu pri celonárodných online projektoch a testovaniach alebo lokálnych online školských aktivitách vyžadujúcich si simultánne pripojenie viacerých účastníkov, ako je napríklad vedomostná olympiáda, bolo treba postupne rozkopať 20 ulíc (Ulica čsl. armády, Pugačevova, Štefánikova, Kukorelliho, 26.novembra, Mierová, Gorkého, Sokolovská, Osloboditeľov, Duchnovičova, Hrnčiarska, Vihorlatská, Staničná, Laborecká, Třebíčska, Darg. hrdinov, Valaškovská, Na Podskalku, SNP a Námestie slobody). Niekde to išlo bez problémov, inde sa nejaké pridružili. Na niekoľko dní museli miestni obyvatelia oželieť verejné osvetlenie. To následkom poškodenia káblov vysokého napätia nefungovalo na Hrnčiarskej, Sídl. IIA, neskôr na Osloboditeľov a napokon aj Na Podskalku.


Potrvá to dlhšie
"Išlo o výkopové práce v rámci projektu „Realizácia verejnej telekomunikačnej siete – digitálne učivo na dosah, okres Humenné“, ktorú nevykonáva mesto Humenné, ale príslušný investor. Poškodenia boli zrejme spôsobené náradím, ktoré používajú pracovníci pri takýchto prácach. Čo sa týka porúch, na ul. Hrnčiarskej, Kukorelliho, Osloboditeľov a na ul. Na Podskalku sa priebežne ostráňujú, resp. už boli odstránené. Firmu sme po telefonátoch občanov kontaktovali a následne ju upozornili na väčšiu opatrnosť pri výkopových prácach," informoval pred pár dňami Kamil Kobak z tlačového referátu MsÚ v Humennom.

Firma, ktorá práce realizuje požiadala mesto o predlženie termínu. Na naše konkrétne otázky týkajúce sa prebiehajúcich prác do uzávierky jej kompetentní nereagovali.Bezpečnejší internet
Prístup k internetu, ako takému, je regulovaný na základe jeho obsahovej vhodnosti pre jednotlivých používateľov, čím sa predchádza sprístupneniu nelegálneho alebo nevhodného obsahu pre určité skupiny používateľov. Prístup je realizovaný na základe registrácie, autentifikácie a následnej autorizácie prístupu. Celý proces zriadenia EduCentra je poháňaný motiváciou škôl poskytnúť svojim žiakom digitálny edukačný obsah a zatraktívniť tak vyučovací proces. Projekt je pre zapojené školské zariadenia bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky – či už v oblasti financií alebo personálneho zabezpečenia.
MiMa
Foto : AlMa


Verzia pre tlač
04.11.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)