Domov AKTUÁLNE > HOTline

TECHNICKÉ SLUŽBY KOSILI V TOMTO ROKU 5 KRÁT

Niektorí súkromníci to nestihli ani razNiektorí súkromníci to nestihli ani razHUMENNÉ - O 76 ha trávnatých plôch v katastri mesta Humenné sa starajú Technické služby. V tomto roku kosili už päťkrát. Nakosili vyše 750 ton trávy. To sa však týka len mestských pozemkov. O súkromné sa má postarať vlastník, ale...


Na už roky nepokosený pozemok na Starinskej ulici nás upozornil čitateľ František Č., ktorý býva v jeho bezprostrednej blízkosti. Obavy jeho i susedov, že vysoká tráva je v prípade možného požiaru časovanou bombou, sú opodstatnené. Pomôcť si však nevedia, majiteľ pozemku je zatiaľ neznámy.


Mestské stihli pokosiť päťkrát
Celková výmera trávnatých plôch, ktoré majú na starosti TS mesta Humenné je 76 ha. Pravidelne ich kosí 7 kmeňových pracovníkov strediska verejnej zelene TS mesta Humenné a 7 pracovníkov zmluvne zaviazaných na tento účel z úradu práce. Ďalších 6 – 10 ľudí, nezamestnaných, vykonáva následné hrabanie a nakladanie pokosenej trávy. Pomáhajú aj mechanizmy. „Máme 2 traktory s rotačnou bubnovou kosačkou, 2 kosačky na jemné dokosenie a 2 traktory, ktorými zvážame trávu na skleníkové hospodárstvo pri Lackovciach. Potom ju odovzdávame špecializovanej firme na zhodnocvanie biologicky rozložiteľného odpadu v Strážskom. Doteraz sme nakosili cca 750t trávy počas piatich kosení,“ hovorí Milan Kuruc, riaditeľ TS mesta Humenné.


Za nepokosenie sankcie
V roku 2011 poslanci novelizovali Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Humenné. Doplnili v článku 5 odstavce 12 až 14, v ktorých sú uvedené povinnosti vlastníkov pozemkov kosiť pozemky v ich vlastníctve, nájme či správe s uvedením postupu pri neuposlúchnutí výzvy na pokosenie a uvedením pokút za nevykosenie trávnatej plochy. V ďalšom článku tiež doplnili  uvedené povinnosti správcu verejnej zelene a zatriedenie zelene do intenzitných tried údržby s uvedením počtu kosieb pre jednotlivé plochy.

Každý vlastník alebo nájomca a správca pozemku, na ktorom je trávnatý porast je povinný udržiavať pozemok tak, aby predchádzal výskytu a šíreniu burín a uskutočniť na týchto pozemkoch kosbu. Ak tak neurobí, magistrát ho na to upozorní. Ak po obdržaní upozornenia spolu s výzvou do 20 dní neuskutoční  kosbu, následne mu bude uložená pokuta do výšky 0,50 €/m2 . Ak sa jedná o opakované výzvy za nepokosenie, môže pristúpiť mesto Humenné k pokute až 1 €/ m2 nevykosenej plochy.

Na Starinskej tráva po pás
Na Starinskej ulici, medzi plotom „veterinárov“, bývalých kasární, bytovkou a IBV-čkou, je niekoľko desiatok metrov štvorcových pozemku, ktorý kosačku nevidel, ani nepamätá. Ľudia sa v lete obávali hlavne toho, že suchá tráva vzbĺkne a narobí problémy všetkým. Pán František nás na problém upozornil s tým, že už niekoľkokrát na tento stav upozorňoval Mestskú políciu, ale neúspešne. Možno sa nám podarí vybaviť viac, nádejal sa.
Náčelník MsP Marián Zub pripustil, že v uplynulých mesiacoch takéto hlásenie jeho podriadení mohli zaznamenať. Či ho riešili, povedať nevedel. Podľa jeho slov sa do danej lokality išli pozrieť aj hneď po našom upozornení a neprišli na nič nové. Situácia totožná s množstvom ďalších plôch v meste. Súkromný pozemok, vlastník neznámy. V tomto konkrétnom prípade je ich dokonca viac. „Je to veľmi náročný proces, zistiť komu ten pozemok patrí. Na katastri od vás chcú číslo parcely a vieme ho? Nevieme,“ hovorí Marián Zub, ktorý prisľúbil, že týmto prípadom sa budú naďalej zaoberať. „Je to však beh na dlhé trate. S niektorými majiteľmi problém nie je. Vedia, čo je ich povinnosť, niektorí občas pozabudnú, ale iní si pozemok kúpia ako investíciu a nechávajú ho stáť ladom niekoľko rokov, desaťročí. Koľkokrát tu vôbec nie sú, žijú v zahraničí alebo v inom meste a tým je to jedno,“ vysvetľuje.

MiMa
Foto : M. KURUC
Verzia pre tlač
05.10.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)