Domov AKTUÁLNE > Krimi

Nakupujte cez internet bezpečne

Množstvo neopatrných užívateľov internetu sa stalo obeťou internetového predaja a kúpy

Nakupujte cez internet bezpečne

HUMENNÉ. Prípady sú zvyčajne založené na podobnom princípe. Osoba A cez internet ponúka nejaký tovar. Osoba B ako záujemca skontaktuje osobu A. Následne sa formou správ alebo mailov dohodnú na podmienkach ich transakcie. Jedna z osôb potom splní svoju povinnosť, druhá však nie. Výsledkom môže byť situácia, kedy osoba odoslala peniaze, ale tovar jej doručený nebol, alebo naopak bol odoslaný tovar ale protihodnota zaň nebola predávajúcemu uhradená.

Pri online nakupovaní zadávate vaše osobné údaje, ktoré môžu byť zneužité.

Nespoľahliví predajcovia vám zašlú tovar alebo poskytnú službu, ktoré vôbec nezodpovedajú tomu, čo ste si vybrali na stránke a odmietajú uznať vašu reklamáciu. V najhoršom prípade za tovar alebo službu síce zaplatíte, ale nikdy sa ich nedočkáte.

Hlavné riziko poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov prostredníctvom internetu spočíva v tom, že sa priamo či nepriamo dostanú k niekomu, kto ich môže využiť, či zneužiť.
Ak takéto údaje uverejníte, dávate ich voľne k dispozícii a strácate nad nimi kontrolu. Riziká, s ktorými sa môžete stretnúť, sa pohybujú na škále od miernych – napr. zasielanie
nevyžiadaných reklamných emailov po poskytnutí vašej emailovej adresy, až po vážne ohrozenia, ako sú krádeže, vydieranie a šikanovanie.

V prvom rade je potrebné sa vyvarovať nákupom cez nezabezpečeného internetového obchodníka, pretože prípadný počítačový vírus môže odchytiť bezpečnostné prvky do
internetbankingu, čím môže útočník prezerať vaše dáta, ako napríklad zostatky na účte, platobné transakcie, ako aj všetky vaše údaje, ktoré si s internetovým obchodníkom pri
nákupe vymieňate, a to vrátane citlivých údajov k platobnej karte. Vždy sa uistite, že internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Bezpečná
webová stránka sa začína v tvare https://.So stúpajúcim počtom týchto podvodov sú mnohí ohrození aj počas prebiehajúcich vianočných nákupov a rôznych akcií, ktoré ponúkajú tovar za výhodnejšie ceny. Známy Black Friday, či Cyber Monday patria medzi tie najobľúbenejšie, na ktoré lákajú aj samotní obchodníci, no dokážu ich zneužiť tiež internetoví zlodeji.

Trestnoprávny postih
Prípady je potrebné posudzovať vždy vzhľadom na konkrétne okolnosti, ale v predmetných situáciách môže byť najčastejšie naplnená skutková podstata trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej: „Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ V zmysle § 125 ods. 1 TZ zas: „škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur“ (škoda väčšia – je škoda, ktorá dosahuje najmenej desaťnásobok sumy 266 eur, značná škoda – je škoda, ktorá dosahuje najmenej stonásobok sumy 266 eur, škoda veľkého rozsahu – je škoda, ktorá dosahuje najmenej päťstonásobok sumy 266 eur).

Ak by však išlo o škodu nedosahujúcu sumu 266 eur do úvahy prichádza sankcionovanie za priestupok. Ten kto by totiž nezaslal peniaze za tovar alebo naopak, by sa mohol v závislosti od konkrétnych okolností dopustiť priestupku proti majetku v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov „Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.“

Pripomíname, že pri predaji či kúpe prostredníctvom internetu je potrebné zachovať vyššiu mieru obozretnosti a ak to miestne a časové pomery dovoľujú trvať radšej na osobnom stretnutí a odovzdaní.

Pokiaľ od Vás niekto pod falošnou zámienkou predaja vylákal peňažné prostriedky alebo Vás využitím, či uvedením do omylu vážne poškodil na právach, môže ísť naozaj o trestný čin podvodu alebo poškodzovania cudzích práv.  V takom prípade je na mieste obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať trestné oznámenie, resp. oznámenie o spáchaní priestupku na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru SR

ZDROJ : plk. Mgr. Marek Lukacko, riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
FOTO : MiMa, ilustračné

 

Verzia pre tlač
02.12.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (36%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (26%)