Domov AKTUÁLNE > Krimi

Naučte svoje deti bezpečne používať internet

Tak, ako ich učíme bezpečne prechádzať cez cestu, je dnes potrebné, aby sme ich naučili aj bezpečnému používaniu internetu

Naučte svoje deti bezpečne používať internet

HUMENNÉ. Internet možno považovať za jeden z najväčších fenoménov súčasnej doby, a to predovšetkým v oblasti komunikácie a informácií. Veľa ľudí využíva internet denne a čoraz viac sa znižuje veková hranica jeho užívateľov. Internet je už aj pre deti bežnou súčasťouživota. Treba mať na pamäti, že deti sú veľmi citlivé a zraniteľné, veľmi veľa negatívnychja vov vnímajú intenzívnejšie, a preto je ich potrebné chrániť nielen v bežnom živote, ale aj vo virtuálnom svete, ktorý prináša množstvo rizík a nástrah.

"Pri príležitosti Dňa pre bezpečný internet, ktorým je 8. február, sme pre verejnosť a najmä rodičov pripravili niekoľko praktických rád, ktoré veríme, že dopomôžu k tomu, aby sa naše deti nestali obeťami násilia páchaného cez sociálne siete. Pretože tak, ako ich učíme bezpečne prechádzať cez cestu, je dnes potrebné, aby sme ich naučili aj bezpečnému používaniu internetu," hovorí pplk. Mgr. Marek Lukacko, riaditeľ okresného riaditeľstva PZ.

Rodičia:

- Vyžadujte, aby Vás deti informovali o všetkom, čo sa im zdá podozrivé, prípadne o tom, ak sa stretli so správaním na internete, ktoré im bolo nepríjemné.
- Dohodnite sa s deťmi, že ak budú chcieť na internete zverejniť akékoľvek údaje, vrátane osobných údajov alebo fotografií, tak si predtým vypýtajú Váš súhlas. Vprípade , že im zverejnenie nepovolíte, vysvetlite im prečo. Nezdôvodnený zákaz je mnohokrát neuposlúchnutý.
- Poučte deti o tom, že osoba s ktorou komunikujú cez internet a nikdy sa s ňou nestretli naživo, nemusí byť tá, za ktorú sa vydáva na internete.
- Vysvetlite deťom, že nie je správne, aby o inej osobe na internete zverejnili/ napísali niečo, čo sa jej boja povedať osobe, najmä ak by to malo byť niečo, čo danú osobu poníži alebo strápni.
- Dohodnite sa s deťmi, že samé bez Vášho vedomia alebo súhlasu nebudú inštalovať žiadne programy ani aplikácie do počítača.
- Stanovte si pravidlo, že ak dieťa dostane SMS správu alebo e-mail s jemu nepríjemným textom, ktorý ho o niečo žiada alebo uráža, či ponižuje, na tento nebude reagovať a správu alebo e-mail Vám ukáže.
- Dohodnite si pravidlá, kedy a ako môže Vaše dieťa byť samo na internete, prípadne, kedy môžu iné deti u Vás používať internet, ak nie ste doma. Zvážte, či používanie internetu mimo Vašej prítomnosti povolíte, ak áno, stanovte pravidlá (napríklad povolíte mladšiemu z detí používať internet iba v prípade, ak na neho dohliada starší súrodenec alebo opatrovateľka).
- V prípade, že počítač, ktorý dieťa používa má zabudovanú web kameru zvážte jej vypnutie/ prelepenie v dobe, keď je za počítačom dieťa (spustenie web kamery bez Vášho vedomia je možné aj z vonku/ príkazom cez web, ani o tom nemusíte vedieť).
- Zvážte použitie tzv. „rodičovskej kontroly“, teda aplikácií a počítačových programov, ktoré aspoň sčasti zabránia, aby sa dieťa dostalo, aj keď iba omylom, či zo zvedavosti, na Vami neželané stránky.
- Poučte deti o tom, aby heslá, ktorými sa prihlasujú na internete nikomu nedávali, dohodnite si, že heslo budú vedieť iba oni a Vy. Tiež si stanovte pravidlo, že ak by od nich heslo niekto chcel, tak Vám o tom povedia.
- V prípade, ak sa dieťa predsa len dopustí konania, ktoré ste mu zakázali alebo nepovolili pri používaní internetu a prizná sa k nemu, tak ho pochváľte a dôrazne mu vysvetlite, že už sa tak nesmie správať a prečo. Spýtajte sa ho na dôvod, prečo neuposlúchlo Váš zákaz.

ZDROJ : ANNA ČOPÁKOVÁ, referent špecialista skupiny prevencie, VO OR PZ Humenné
FOTO : MiMa, archív
Verzia pre tlač
06.02.2018