Domov AKTUÁLNE > Krimi

Poniektorí vodiči nemali autolekárničku, takmer polovica nevedela poskytnúť prvú pomoc

To sú výsledky preventívnej akcie polície v spolupráci so Slovenským Červeným krížom

Poniektorí vodiči nemali autolekárničku, takmer polovica nevedela poskytnúť prvú pomoc

KOŠICE. „Bezpečné letné prázdniny“ je názov preventívnych aktivít, ktoré realizujú policajti oddelení prevencie jednotlivých okresných riaditeľstiev PZ v pôsobnosti Košického kraja počas letných prázdninových dní. Ich cieľom je predchádzať nebezpečným patologickým javom a najmä nepriaznivým situáciám najmä v oblasti dopravnej výchovy. Preventívne akcie sú zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými i motorovými
účastníkmi.

V 28. týždni 2019 (od 8. do 12. júla) prebiehala na cestách Košického kraja dopravno-preventívna akcia v spolupráci so zástupcami Slovenského Červeného kríža (ďalej len SČK), ktorá bola zameraná na kontrolu obsahu autolekárničiek a preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Tak ako po pominulé roky, aj v tomto roku cieľom bolo predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke a zároveň poučiť vodičov o dôležitosti správneho vybavenia auto lekárničiek a znalosti aspoň základných elementárnych vedomostí z poskytnutia prvej pomoci. Počas tejto akcie bolo skontrolovaných celkom 105 vodičov, z ktorých asi 20 percent (22 vodičov) nemalo v poriadku svoju auto lekárničku a 83 ich malo vo vyhovujúcom stave. (pre porovnanie: minulý rok 2018 bolo 14 percent nevyhovujúcich auto lekárničiek)

Naša skúsenosť svedčí o tom, že úroveň znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci sa nelepší. Kým v roku 2018 bola úroveň viac ako 78 percent, v tomto roku zo 109 zastavených vodičov iba 55 (čo je vyše 50%) z nich vedelo poskytnúť prvú pomoc.

Nedokázalo by pomôcť v kritickom okamihu inému človeku 25 vodičov, 29 vodičov odmietlo poskytnúť prvú pomoc.

Policajný zbor apeluje na občanov, aby si uvedomili, že najlepším ochrancom života, zdravia a majetku je občan sám.

ZDROJ : mjr. Mgr. Jana Mésarová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
15.07.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (0%)
  • nie (0%)
  • občas (0%)