Domov AKTUÁLNE > Krimi

Pozor na podvodníkov, polícia upozorňuje na ich nekalé praktiky!

Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží

Pozor na podvodníkov, polícia upozorňuje na ich nekalé praktiky!

KOŠICE. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží.

Páchatelia sa pod rôznymi zámienkami dostávajú do ich blízkosti, uvedú ich do omylu, a podvodom, či obyčajnou krádežou ich pripravia o cenné predmety alebo peniaze. Páchatelia vopred premysleným spôsobom okrádajú dôverčivých seniorov pod zámienkami rôznych emotívnych príbehov /legiend/.

Páchatelia trestnej činnosti si tieto obete vyberajú náhodne bez vekového rozdielu v rôznych hodinových intervaloch. Obete páchateľov sú väčšinou osoby vyššieho veku, pričom predmetom záujmu je vylákanie finančných prostriedkov pod rôznymi legendami ako napr.: kontaktujú poškodené osoby telefonicky na pevné linky, pričom sa predstavia ako ich rodinní príslušníci /vnuk, vnučka/, lekár /prehryznutý jazyk, dopravná nehoda ich príbuzných/ alebo pracovník banky, ktorý požiada o prístupové kódy k účtu formou SMS správy, ďalej potreba finančných prostriedkov na kúpu motorového vozidla, darček pre rodičov, či na iné účely. Páchatelia si väčšinou žiadajú zaslať finančné prostriedky cez rôzne bankové služby.

Ďalšími legendami ,,modus operandi“ je ,,PREDAJ TOVARU/POSKYTOVANIE SLUŽIEB“ - spravidla ide o vytipované obete seniorov, ktoré páchatelia oslovujú priamo v ich obydlí pod vopred pripravenými legendami.

Najčastejšie ide o predaj tovaru alebo poskytnutie rôznych služieb, napr. „predaj kuchynského riadu, predaj paplónov, predaj nožov alebo vyplatenie preplatku, výhra v lotérii, odpis plynu, vody, elektriny, poskytnutie potravinovej pomoci, zvýšenie dôchodku alebo pomoc pri upratovaní“.

Košickí kriminalisti v poslednej dobe zaznamenali podobný prípad, ku ktorému došlo 3. apríla 2019. Páchateľ zatelefonoval dôchodkyni na pevnú linku pod legendou „doktor“. Predstavil sa ako Ján Ivan s tým, že jej syn mal nehodu v meste Prešov a žiadal od poškodenej ženy, aby zaslala finančné prostriedky vo výške 4.500,-€ prostredníctvom pošty na účet spoločnosti do Poľska, čo poškodená aj urobila.

INÝ SPôSOB - podozrivé osoby sa predstavujú ako pracovníci, zástupcovia rôznych inštitúcií /Červený kríž, pracovníci elektrární, plynári, pracovníci vodárenskej spoločnosti a pod./ poškodeným osobám ide prevažne o osoby vyššieho veku, ktorým uvedú, že im vracajú preplatok.

Polícia vyzýva aj starostov obcí, aby upozornili občanov na nekalé praktiky „podvodníkov“!!! 

V tejto súvislosti polícia apeluje na rodinných príslušníkov, susedov, starostov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osamelo žijúcimi staršími osobami, aby ich upozornili na takéto podvodné konanie páchateľov. Aby si dôveryhodnosť telefonátov overili u najbližších príbuzných. Opakovane ich upozorňovali, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, nekontaktovali sa s cudzími osobami osamote. Aby v žiadnom prípade nevyberali z uschovaných miest peňažnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb. Občanov vyzývame, aby v prípade podozrivého správania osoby, ktorá sa snaží pod rôznymi zámienkami neodbytne dostať do ich obydlia a pod rôznymi zámienkami žiada peniaze, ihneď kontaktovali políciu na známom bezplatnom čísle 158.

Prípadne svedkov takéhoto podozrivého konania, aby ihneď kontaktovali políciu, aby sme mohli ihneď konať, resp. vykonať okamžitý zákrok či zásah. Pri objasňovaní týchto prípadov Policajný zbor uvíta, aby občania
kontaktovali políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu a pripraviť o peniaze. A to aj vtedy, ak by sa podvodné konanie nepreukázalo.

ZDROJ, FOTO : KR PZ KOŠICE
Verzia pre tlač
23.04.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (20%)
  • normálne pracujem (20%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (40%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (20%)