Domov AKTUÁLNE > Krimi

Pre bezpečné prázdniny...

V 28. týždni (od 12. do 16. júla) 2021 vykonajú dopravné hliadky preventívne kontroly, ktoré budú zamerané na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch spôsobených pri dopravných nehodách alebo v súvislosti s cestnou premávkou

Pre bezpečné prázdniny...

KOŠICE. „Bezpečné letné prázdniny“ – je pomenovanie pre preventívne aktivity uskutočňované počas prázdninových mesiacov. Ich cieľom je predchádzať nebezpečným patologickým javom a najmä nepriaznivým dopravným situáciám. Z uvedeného dôvodu sú v Košickom kraji vykonávané preventívne akcie zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými a motorovými účastníkmi a na dodržiavanie pravidiel bezpečného správania mimo dopravných komunikácií a v spoločensko-relaxačných zariadeniach (napríklad kúpaliská, kluby, parky,...).

Jednou z takýchto aktivít je celokrajská dopravno-preventívna akcia za účasti policajtov a zástupcov Slovenského Červeného kríža. V 28. týždni (od 12. do 16. júla) 2021 vykonajú dopravné hliadky preventívne kontroly, ktoré budú zamerané na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch spôsobených pri dopravných nehodách alebo v súvislosti s cestnou premávkou.

Cieľom celokrajskej akcie je upriamiť pozornosť vodičov na dôležitosť teoretických vedomostí základných postupov poskytovania prvej pomoci ako aj praktických schopností poskytnutia takejto pomoci, ktorej okamžité poskytnutie zranenej osobe môže zachrániť ľudský život alebo zmierniť následky zranenia a tým predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke.

Akcie aj za účasti policajných preventistov budú v Košickom kraji prebiehať v súčinnosti so Slovenským Červeným krížom :
KR PZ v Košiciach – 13. 07. 2021 v čase od 8:30h do 10:30h:
- parkovisko oproti Salaš Barca v smere na Sídlisko KVP (bez preventistu)
- parkovisko na ulici Watsonova pri Obchodnej akadémii
OR PZ v Košiciach – 14. 07. 2021 v čase od 9:00h do 11:00h:
- ul. Osloboditeľov v Košiciach – Barci pri odbočke na ul. Kubíkovú
OR PZ v Košiciach – 15. 07. 2021 v čase od 9:00h do 11:00h:
- ul. Moldavská pri Hornbachu v Košiciach v smere do centra mesta
OR PZ v Košiciach – okolie – 15. 07. 2021 od 9:00h do 11:00h:
- parkovisko pri Dargovskom priesmyku
- odpočívadlo Drienovec (bez preventistu)
OR PZ v Trebišove – 15. 07. 2021 od 9:00h do 11:00h:
- ul. Cukrovarská v Trebišove
OR PZ v Michalovciach – 16. 07. 2021 od 8:30h do 10:30h:
- Zemplínska Šírava časť Biela Hora
OR PZ v Rožňave – 13. 07. 2021 od 9:00h do 11:00h:
- ul. Štítnická, parkovisko pri VSE v Rožňave
OR PZ v Spišskej Novej Vsi– 13. 07. 2021 od 8:00h do 10:00h:
- ul. Radlinského v Spišskej Novej Vsi

ZDROJ : KR PZ KOŠICE
FOTO : MiMa, ilustračné

Verzia pre tlač
12.07.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (25%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (25%)
  • nie, nebudem riskovať (50%)