Domov AKTUÁLNE > Krimi

V balíku z USA našli lebku jesetera

Povolenie na dovoz ani vývoz príjemca nepredložil, CÚ Bratislava uvedený tovar zaistil

V balíku z USA našli lebku jesetera

BRATISLAVA. Pri kontrole poštovej zásielky z USA našli colníci Pobočky Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta vypreparovanú lebku veslonosa amerického, čo je ryba z radu jeseterovitých. Príjemca však nemal potrebné povolenia na dovoz tohto chráneného druhu a tak exemplár zostáva majetkom štátu. Jeho spoločenská hodnota bola stanovená na 700 eur.

Bratislavskí colníci na poštovej pobočke pri náhodnej kontrole zásielky z USA objavili minulý mesiac vypreparovanú lebku neznámeho živočícha. Balík bol určený fyzickej osobe s bydliskom na Slovensku.

Podozrenie, že by mohlo ísť o chránený druh, dali preveriť pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR.

Analýza preukázala, že ide o  exemplár lebky veslonosa amerického (Polyodon spathula), jeseterovitej ryby pochádzajúcej zo Severnej Ameriky. Tento druh je zaradený v prílohe B nariadenia Rady (ES) 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v prílohe II Dohovoru CITES. Na dovoz a vývoz druhov zaradených v týchto prílohách  je potrebné predložiť povolenie príslušného orgánu ochrany prírody.  

Nakoľko povolenie na dovoz ani vývoz príjemca nepredložil, CÚ Bratislava uvedený tovar zaistil.

Spoločenská hodnota bola stanovená na 700 eur. Táto osoba sa už aj v minulosti snažila doviezť exemplár chráneného živočícha bez príslušných povolení.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Drahomíra Adamčíková, hovorkyňa Colného úradu Bratislava


Verzia pre tlač
15.11.2017