Domov AKTUÁLNE > Krimi

Vymysleli bič na daňové úniky

Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí

Vymysleli bič na daňové úniky

BRATISLAVA. Daňové úniky odhalí finančná správa jednoduchšie. Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

„V boji proti účelovému znižovaniu základu dane a presunu ziskov sme zaznamenali veľmi dôležitý míľnik. Iba pred niekoľkými dňami, konkrétne 30. septembra, došlo k prvej automatickej výmene informácií medzi členskými krajinami Európskej únie, OECD a USA. K dispozícii tak máme informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov aj v zahraničí,“ informoval prezident finančnej správy František Imrecze. Automatická výmena informácií (AVI) sa realizuje na základe dohôd DAC2 (Development Assistance Committee) a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

V praxi to znamená, že signatárske krajiny informovali svoje finančné správy o účtoch slovenských rezidentov a následne tieto informácie sprístupnili zahraničné finančné správy slovenskej finančnej správe. Slovenské banky zasa poskytli informácie o účtoch rezidentov iných krajín na Slovensku slovenskej finančnej správe a tá tieto informácie sprístupnila partnerskej finančnej správe v zahraničí.

Finančné správy v členských a signatárskych krajinách získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom.

„Takýmto automatickým informovaním dochádza k najväčšej výmene informácií o účtoch a transakciách na nich. Tieto informácie vieme analyzovať a porovnávať ich s podanými daňovými priznaniami príslušných osôb a firiem. Je to analytický vstup pre potenciálne daňové kontroly a porovnávanie toho, či to, čo je uvedené v daňovom priznaní, ktoré podal subjekt na Slovensku, zahŕňa aj transakcie, ktoré boli zrealizované v inej krajine, “ vysvetlil Imrecze.

„Ak chceme efektívne bojovať proti daňovým únikom a podvodom, je nevyhnutná spolupráca čo najväčšieho počtu krajín. Medzinárodná výmena informácií je príkladom takejto spolupráce. Aj vďaka tomuto opatreniu zvýšime transparentnosť finančných tokov medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Zároveň máme v rukách efektívny nástroj v boji proti daňovým podvodom a únikom, ako aj v zamedzení presunu ziskov do daňovo výhodnejších krajín,“ dodal Imrecze.

Práve takéto opatrenia sú súčasťou akčného plánu OECD známeho ako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presúvaniu ziskov). O jednotlivých opatreniach tohto akčného plánu rokovali v Bratislave na 3. regionálnom stretnutí inkluzívneho rámca BEPS krajín východnej Európy a Strednej Ázie zástupcovia delegátov daňových správ z krajín EÚ a OECD či podnikateľskej verejnosti.

Stretnutie organizovali medzinárodné organizácie OECD a IOTA v spolupráci so slovenskou finančnou správou a Ministerstvom financií SR. Na treťom regionálnom stretnutí sa zúčastnila štátna tajomníčka ministerstva financií Dana Meager, prezident slovenskej finančnej správy František Imrecze, výkonný tajomník IOTA Miguel Silva Pinto, koordinátor BEPS pre OECD Valerio Barbantini, ale aj zástupcovia Medzinárodného menového fondu a OSN.

ZDROJ : Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
22.10.2017