Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Angela Lopatková oslávila svoje 82. narodeniny

Bohatá je činnosť našej jubilantky. Lemovali ju úspechy, ale i nepochopenie, častokrát i úmyselné podrazy, ale Angela sa už na to teraz pozerá s úsmevom a nadhľadom.

Angela Lopatková oslávila svoje 82. narodeniny

HUMENNÉ. Vraví sa: „Zíde z očí, zíde z mysle“. A je to tak. Prichádzajú nové tváre, nové situácie a častokrát zabúdame na tých, ktorí nám svojou prácou pripravili podmienky na našu činnosť. A jednou z nich je aj zakladateľka FS Kalina Humenné, jubilantka Angela Lopatková.

Angela Lopatková, rod. Parnahajová sa narodila 30.5.1937 vo Vyšnej Jablonke v rodine gréckokatolíckeho duchovného Juraja Parnahaja. Jej mamka Anna veľmi vzdelaná žena skoro zomrela a o päť maloletých detí sa staral iba otec. Ľudovú školu navštevovala v Hostoviciach a Stanči, meštianku v Oľke, strednú pedagogickú školu v Prešove a Medzilaborciach. V rokoch 1972-73 absolvovala 2. ročné školenie pre tanečných pedagógov pri Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach a v rokoch 1974-75 pre choreografov a vedúcich súborov pri Osvetovom ústave v Bratislave. Od roku 1953 pracovala ako profesionálna tanečnica v Podduklianskom ukrajinskom ľudovom súbore v Prešove, po jeho zrušení v opereta Ukrajinského národného divadla v Prešove a následne až do roku 1973 v Podduklianskom ukrajinskom súbore v Prešove po jeho opätovnom obnovení. V uvedenom súbore si
našla aj svojho celoživotného partnera Petra Lopatku ( 12.7.1928-17.4.2010), s ktorým vychovali troch potomkov Danku, Rasťa a Petra. S PUĽS-om účinkovala v Poľsku, Maďarsku, ZSSR, Bulharsku, Juhoslávii, Rakúsku, Taliansku, NSR, Holandsku, Anglicku, Švajčiarsku, Francúzsku, Kanade a USA.

V rokoch 1973-1975 spolu so svojim mužom Petrom pracovali v ZK ROH v Strážskom, kde sa pričinili o obhájenie „A“ kategórie pre Folklórny súbor Strážčan Strážske. Od 1. septembra 1975 sa ich zamestnávateľom stalo MsKS Humenné, kde spolu so svojim manželom nastúpili na funkciu samostatných odborných pracovníkov a za úlohu dostali rozbehnúť činnosť bábkového, detského i dospelého divadla, tanečného, šachového a fotografického krúžku. S výberom a tanečnou prípravou mladých adeptov do tanečného krúžku pani Lopatková začala už na jeseň v roku 1975 na Ukrajinskej internátnej základnej škole za pomoci jej vtedajšieho riaditeľa Ivana Prokipčáka. Prvým vystúpením bolo nefolklórne tanečno-hudobno-slovné pásmo na tému SNP – Čerenie času v čerení doby.

V roku 1975 na základe politického rozhodnutia Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Humennom bolo prijaté rozhodnutie o založení folklórneho súboru Kalina a jeho pomenovanie podľa 1. oslobodenej obce Kalinov Červenou armádou v roku 1945. Manželia Lopatkoví boli poverení vedením tohto kolektívu, základom ktorého sa stal už nimi vedený tanečný krúžok. Nacvičovali v priestoroch amfiteátra a už na jeseň 1976 otvorili s Kalinou dokončenú divadelnú sálu Mestského kultúrneho strediska v Humennom. Základným problémom pani Lopatkovej bolo krojové vybavenie, na ktoré jej funkcionári okresu nechceli poskytnúť finančné prostriedky. Angela situáciu riešila radikálne.

Vypracovala komplexný rozpočet na krojové zabezpečenie súboru a vybrala sa so svojim manželom za ich priateľmi z ukrajinského prostredia, ktorí pôsobili na Ministerstve kultúry SR a Úrade vlády SR pánmi Čerevkom, Gondorom, Čorným, Švigarom a cez nich sa dostala so svojou žiadosťou až k ministrovi kultúry SR Miroslavovi Válkovi a predsedovi vlády SR JUDr. Petrovi Colotkovi. Bola vypočutá a z takto získaných financií sa našili kroje nielen pre folklórny súbor Kalina, ale aj pre folklórne subjekty v Medzilaborciach. Kroje sa šili v UĽUVE v Uhorskom Hradišti a Bratislave, čižmy v Divadelnej službe v Mlynskej doline v Bratislave. Angela Lopatková usilovnou prácou dokázala nielen vytvoriť nový folklórny súbor, ale ho dostať i medzi slovenskú špičku až do „B“ kategórie folklórnych súborov. Pri svojej činnosti súbor úzko spolupracoval s Kultúrnym zväzom ukrajinských pracujúcich v Prešove a pravidelne účinkoval na ukrajinských festivaloch vo Svidníku, Medzilaborciach, Bardejove, Beloveži, Podhorodi, Kamienke, Uliči, Ubli a inde. Súbor sa prezentoval i na podujatiach v zahraničí – na Ukrajine v ZSSR, v Maďarsku, Poľsku, NDR.

V roku 1984 v spolupráci s riaditeľom ZŠ na Perečínskej ulici v Humennom založila a úspešne viedla aj Detský folklórny súbor Kalinka. Okrem toho bola aj členkou poradného zboru pre tanec pri Okresnom osvetovom stredisku v Humennom.

Za svoju kultúrno-osvetovú prácu dostala rad vyznamenaní a ocenení od Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich v Prešove, Závodného výboru ROH a vedenia Ukrajinského národného divadla v Prešove, Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, Rady Mestského národného výboru v Prešove a Humennom, ONV v Humennom, Krajského osvetového strediska v Košiciach, ale i od rady ministrov Moldavskej republiky. V roku 1987 jej Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo titul Zaslúžilý pracovník kultúry.

V MsKS pani Lopatková pracovala do roku 1990. Od roku 1990 až do odchodu v roku 1993 pracovala v Kazachstane v meste Aksay a už ako dôchodkyňa ešte 3 roky vo Švajčiarsku. Ale aj na nových pôsobiskách sa venovala folklóru. V Kazachstane viedla národnostný súbor pri miestnom gymnáziu a vo Švajčiarsku v Zürichu pomáhala krajanskému slovenskému folklórnemu súboru Kolečko, v ktorom účinkuje jej vnuk Peter Kuča.

Nuž ako vidno, bohatá je činnosť našej jubilantky. Lemovali ju úspechy, ale i nepochopenie, častokrát i úmyselné podrazy, ale Angela sa už na to teraz pozerá s úsmevom a nadhľadom.

Milá jubilantka!
V mene vedenia Folklórneho súboru Chemlon Humenné Ti k Tvojim narodeninám prajeme veľa zdravia, šťastia, potešenia z rodiny. K blahoželaniu sa pripájajú členovia mužskej speváckej skupiny Hačure a dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky.

Na Mnohaja i Blahaja Ľita!!!
Vedenie FS Chemlon...
AUTOR : Mgr. Miroslav Kerekanič, odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom, umelecký šéf FS Chemlon Humenné
FOTO : archív
Verzia pre tlač
09.06.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (37%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)