Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Humenský skanzen plný hudby a spevu

Regionálna súťaž detského hudobného folklóru

Humenský skanzen plný hudby a spevu

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s NOC Bratislava uskutočnili dňa 11.6.2021 v priestoroch skanzenu regionálnu súťaž detského hudobného folklóru. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, do ktorých sa zapojilo 42 detských spevákov, 2 spevácke skupiny, 2 sólisti inštrumentalisti a jedna ľudová hudba z 10 školských zariadení. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení doc. Vladimír Marušin, ArtD., riaditeľ Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove, Mgr. art. Michail Adamenko, pedagóg spevu Košice a Miroslav Dzijak, DiS. art., hudobný pedagóg Humenné.

Výsledky regionálnej súťaže detských spevákov 2021 :
V kategórii sólo-duo spev:
Zlaté pásmo : Matej Zimovčák - ZUŠ Snina, Nela Straniaková - ZŠ Kamenica nad Cirochou, Ema Kenderešová, Sarah Danková - ZŠ Koškovce, Nela Mesarošová, Zuzana Biľová, Veronika Biľová, Vanda Marinčáková - ZŠ Laborecká Humenné, Laura Jakubčová, Júlia Parnicová, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná - ZŠ Pugačevova Humenné, Simon Horvat, Ema Švigárová a Nina Adameková, Slávka Hirková - ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Sebastián Jakubov, Filip Gonos, Ľudmila Kvašná, Anabela Danková, Janka Magurová, Olívia Kočanová - SZUŠ Kudlovská Humenné, Petronela Vajsová, Tadeáš Roháľ - ZŠ Kudlovská Humenné

Strieborné pásmo: Dominika Džofková, Anna Fundáková - ZUŠ Snina, Klára Gavurová, Ema Žinčáková - ZŠ Ohradzany, Martin Harakaľ, Kiara Sabovová - ZŠ Pugačevova Humenné, Tereza Kovalčíková, Nella Adameková, Katarína Procházková - ZŠ Dargovských hrdinov Humenné

Bronzové pásmo: Ema Sotáková, Lea Kolesárová, Antónia Harvanová, Veronika Basošová, Elizabeth Rajňáková, Zuzana Zolovčíková, Diana Šimková, Nela Kuľhová, Viktória Geršiová - ZŠ Kudlovská Humenné

V kategórii speváckych skupín:
Zlaté pásmo: Dievčenská spevácka skupina Bosoročky pri SZUŠ Kudlovská Humenné

Strieborné pásmo: Dievčenská spevácka skupina Kudlovčanka pri ZŠ Kudlovská Humenné

V kategórii ľudových hudieb:
Zlaté pásmo: DĽH Sokolej pri SZUŠ Kudlovská Humenné

V kategórii sólisti inštrumentalisti:
Zlaté pásmo: Diana Dančíková, Damián Pasternák - SZUŠ Kudlovská Humenné
Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom a rodičom, ktorí detských spevákov v tejto zložitej spoločenskej situácii na súťaž pripravili. Boli to: Mgr. Tatiana Hajduková, Mgr. Štefánia Bačová, Mgr.
Iveta Feiglová, Mgr. Ivana Kočanová, Jana Vajsová, Mgr. Beáta Babinová, Mgr. Erika Lukáčová, Mgr. Petra Dolobáčová, Petronela Čorná, PaedDr. Jana Horvatová, Mgr. Anna Fundáková, Pavol Ľonc, DiS.art., Juraj Džofka, Mgr. Andrea Ocilková, Ivana Čerňová, PaedDr. PaedDr. Alexander Fecura, Jana Magurová, Lenka Magurová DiS.art., PaedDr. Miroslav Kerekanič, Jana Hnátová a Mgr. Jana Straniaková

Hudobný sprievod pre detských spevákov zabezpečili pedagógovia: PaedDr. Peter Hudák, DiS.art., PaedDr. Alexander Fecura, PaedDr. Jana Horvatová, Mgr. Anna Fundáková, Mgr. Jozef Fundák, PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art a Mgr. Lenka Magurová DiS.art.

Porotcovia konštatovali,že napriek takmer ročnému zákazu spevu na školách z dôvodu epidemiologických opatrení, súťaž mala patričnú úroveň, ktorú zabezpečovali tak ako po minulé roky už osobnosti detského spevu ako napr. Vanda Marinčáková, Janka Magurová, Ľudmila Kvašná, Nela Mesárošová, Simon Horvat, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná, Ema Švigárová a Nina Adameková, Slávka Hirková a iní.

Veľkým prísľubom je nástup nových malých speváčikov, ktorí na regionálnej súťaži účinkovali prvýkrát.

Odmenou pre všetkých účastníkov podujatia je možnosť zúčastniť sa prázdninových tvorivých dielní organizovaných Vihorlatským múzeom a spievať s ľudovou hudbou Sokolej na koncerte pri príležitosti osláv jej 30.výročia založenia a osláv 50. výročia vzniku FS Chemlon Humenné, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra 2021.

Všetkým spevákom a hudobníkom za ich súťažné výkony srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie pekné stretnutia s našimi talentovanými mladými umelcami z humenského a sninského regiónu!ZDROJ, FOTO : PaedDr. Miroslav Kerekanič, metodik Vihorlatského múzea v Humennom


Verzia pre tlač
23.06.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (22%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (22%)
  • nie, nebudem riskovať (56%)