Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Jozef Barna spomína na roky dospievania v rodnej obci

Útla publikácia vznikla z iniciatívy mladého sninského zberateľa a milovníka regionálnej histórie Mgr. Jána Bocana

Jozef Barna spomína na roky dospievania v rodnej obci

ZEMPLÍNSKE HÁMRE. V sobotu 11. novembra 2017 sa v priestoroch múzea v Zemplínskych Hámroch uskutočnilo milé stretnutie najstaršieho rodáka Jozefa Barnu (1924) pri uvedení publikácie jeho Spomienok na roky dospievania v rodnej obci.

Je priam symbolické, že priestory múzea boli kedysi "murovanicou", v ktorej okrem obytného priestoru bola aj krčma, kde mladý Jozef vypomáhal svojmu otcovi. A ako na stretnutí vtipne podotkol, že domáci ho nijako ináč nevolali, len ako "krčmár Jožko". A prítomná folklórna skupina Hamorčanka zaspievala pesničku "Krčmárik maličký".

Ing. Jozef Barna vyštudoval Vysokú školu hospodárskych vied v Bratislave, prešiel viacerými pracovnými pozíciami, pracoval v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom (1944-1945), na Povereníctve financií v Bratislave (1945-1948), v Krajskom národnom výbore v Bratislave (1949) a v Prešove (1950-1952), na Ministerstve financií v Prahe (1953-1956), v rokoch 1956 - 1960 bol riaditeľom podniku Odevný obchod v Prešove a v rokoch 1960 - 1988 riaditeľom podniku Drobný tovar v Prešove. Žije v Prešove.

Útla publikácia vznikla z iniciatívy mladého sninského zberateľa a milovníka regionálnej histórie Mgr. Jána Bocana (nosná časť publikácie so zachytením spomienok J. Barnu a čriepok z histórie Zemplínskych Hámrov) a v spolupráci s autorkami ďalších príspevkov: Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby (Ing.arch.Katarína Palgutová, PhD ) a Zemplínske Hámre - prírodné pomery, možnosti turizmu a rekreácie (Ing. Zuzana Burdová ). V mozaike pohľadov na miestnu kultúru, tradície a spoločenské premeny je tento počin prínosným vkladom.

 
Projekt bol podporený z dotácie Prešovského samosprávneho kraja.

AUTOR : Mária MIšková
FOTO : Jozef NovákVerzia pre tlač
14.11.2017