Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Nástenný kalendár Kaštieľ v Humennom 2020 ocenila odborná porota

Vihorlatské múzeum v Humennom ako jediné slovenské múzeum ocenené za kalendárovú tvorbu

Nástenný kalendár Kaštieľ v Humennom 2020 ocenila odborná porota

HUMENNÉ. Nástenný kalendár Kaštieľ v Humennom 2020 z edície Vihorlatského múzea v Humennom ocenila odborná porota v  rámci vyhodnotenia 28. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže o Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2020 druhým miestom.

Vihorlatské múzeum sa v aktuálnom súťažnom ročníku prezentovalo veľkoformátovým nástenným kalendárom farebných záberov zátiší zbierkových predmetov umelecko-historickej expozície situovanej v kaštieľskych komnatách.

Súťaž každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. V tomto roku prebiehala súťaž v jedenástich kategóriách. Kalendár Vihorlatského múzea v Humennom sa vo dvoch výstavných kolekciách stáva vo vybraných slovenských mestách súčasťou putovnej výstavy najkrajších kalendárov Slovenska za rok 2020.

Ocenenie získalo Vihorlatské múzeum v Humennom za limitovanú piatu edíciu kalendárovej tvorby propagačno-prezentačného nástenného kalendára v kategórii Regióny.

Na jednotlivých listoch prezentuje kalendár pohľad na časť z múzejného zbierkového fondu, prezentujúceho bohatosť regionálnej histórie v jednom z najvýznamnejších šľachtických sídiel niekdajšej Zemplínskej župy. Kaštieľ v Humennom 2020 je v poradí piatou ocenenou kalendárovou edíciou múzea, ktoré prestížna celoslovenská súťaž o Najkrajší kalendár Slovenska ocenila dvakrát prvým miestom (2019, 2018), čestným uznaním (2017) a druhým
miestom (1992, 2020). Najnovší prezentačný kalendár je zároveň virtuálnou pozvánkou k spoznávaniu unikátnych zbierok umelecko-historickej expozície múzea v kaštieľskych komnatách s veľkolepou interiérovou výzdobu a exponátmi európskeho významu.

Kalendárová tvorba Vihorlatského múzea v Humennom ako súčasť múzejnej marketingovo-komunikačnej stratégie dlhodobo usiluje o uchovávanie a prezentáciu jedinečnosti a rozmanitosti kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína. Našou snahou je propagovať kultúrne dedičstvo v správe Vihorlatského múzea v Humennom a podnecovať záujem verejnosti k jeho spoznávaniu a ochrane. V rámci edičných činností múzea je kalendárová tvorba múzejným vkladom k zvýšeniu angažovanosti spoločnosti pri ochrane a aktívnom využívaní kultúrneho dedičstva pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu.ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom. marketingVerzia pre tlač
07.05.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (10%)
  • normálne pracujem (29%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (38%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)