Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Nový projekt Vihorlatského múzea v roku európskeho kultúrneho dedičstva

Deň maďarskej kultúry

Nový projekt Vihorlatského múzea v roku európskeho kultúrneho dedičstva

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci podpory prezentácie kultúrnych hodnôt spoločného európskeho dedičstva otvorilo v nedeľu nový projekt zameraný na spoznávanie kultúrneho bohatstva Európy a posilnenie príslušnosti k spoločným univerzálnym koreňom. 

Jeho cieľom je spájanie vekových i záujmových vrstiev spoločnosti s dôrazom na multikultúrny dialóg, ako predpoklad zodpovedného a udržateľného využívania kultúrneho dedičstva pre spoločnosť.

Celodenné podujatie Stretnutie kultúr v múzeu − Deň maďarskej kultúry bolo úvodnou časťou múzejného projektu Multikultúrne múzeum − prezentácia kultúr v múzeu.

Ide o formu multižánrového programu v niekoľkých pokračovaniach, zameranú na prezentáciu kultúrnych hodnôt národnostných menšín žijúcich v regióne horného Zemplína.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Podujatie prebiehalo na nádvorí renesančného kaštieľa a v expozičných a výstavných priestoroch múzea.

Vstup do sveta maďarskej histórie a kultúry v karpatskej kotline otvorilo múzeum prehliadkou umelecko-historickej expozície a výstavy maďarských insitných umelcov, rezbárov Istvána Kissa a Tibora Balatoniho. Na slávnostnom otvorení podujatia so Službami Božími Reformovanej kresťanskej cirkvi v maďarskom jazyku sa zúčastnili generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach Attila Haraszti, zástupcovia samosprávy
mesta Mateszalka, Humenné a Snina, predstavitelia Reformovanej kresťanskej cirkvi v Maďarsku a na Slovensku, zástupcovia miestnych maďarských komunít a hostia z blízkeho okolia.

V kultúrnom programe sa návštevníkom predstavili účinkujúci z regiónu Použia a Medzibodrožia, citarová skupina Fabotó z Veľkých Kapušian a interpreti operetných árií Floriána Zamatócka a Tamása Farkas. Prezentáciu maďarskej kultúry a zvykov na nádvorí kaštieľa spestrila degustácia tradičných jedál maďarskej kuchyne a vín.

Pokračovanie projektu multižánrovej prezentácie kultúrnych zvyklostí v regióne horného Zemplína pripravuje múzeum na jeseň. Zamerané bude na českú kultúru v našom prostredí s odkazom na sté výročie vzniku Československa.


AUTOR : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
FOTO : Juraj KammerVerzia pre tlač
27.07.2018