Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Odkaz predkov zachovaj nám Pane!

Podstata projektu spočívala v spoznávaní kultúry našich otcov v predvianočnom a vianočnom čase

Odkaz predkov zachovaj nám Pane!

HUMENNÉ. Folklórny súbor Chemlon Humenné v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská Humenné realizoval projekt Odkaz predkov zachovaj nám Pane!, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podstata projektu spočívala v spoznávaní kultúry našich otcov v predvianočnom a vianočnom čase a skladal sa z viacerých častí – krojového zabezpečenia činnosti FS Chemlon, vytvorenia novej choreografie, vianočného koncertu a participácii na vianočných podujatiach iných organizácii na Slovensku i v zahraničí.

Nová doba prináša nové témy, nové tradície ktoré nevídaným spôsobom a často negatívne ovplyvňujú myslenie a konanie mladej, ale už i staršej generácie. Najlepšou obranou je poznanie svojich koreňov, svojich tradícií a najpríhodnejšou chvíľou je práve vianočný čas – čas novej nádeje, čas očakávania a nového zrodu.

Vianočný program Odkaz predkov zachovaj nám Pane! sa uskutočnil 16. decembra 2019 v MsKS Humenné v spolupráci s Rusínskym záujmovým združením, Maticou slovenskou, O.Z. Spojme srdcia pre zdravie Stročín a mal benefičný charakter. Pozostával z dvoch častí. V prvej časti jej autorka Anna Marušinová tancom Vianočné pastorále navodila atmosféru detských vianočných očakávaní – darčekov od Ježiška. Túto časť doplnili koledy prinesené zo západného sveta ako napr. Tichá noc a iné v podaní speváckeho zboru pod vedením Mgr. Lenky Bobríkovej a detskej ľudovej hudby, ktorú pripravila Mgr. Vitalina Hotra. Druhá časť programu pozostávala z originálnych folklórnych vianočných rusínsko-zemplínskych tradícií Horného Zemplína. Začala sa vianočnou Pastierskou hrou a Obetovaním, pastierskymi, vianočnými i novoročnými koledami a vinšami v podaní mužskej speváckej skupiny Hačure, dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a ich sólistov – Ľudovíta Džubáka, Vandy Marinčákovej a Ľudky Kvašnej. Ako predspeváci a koľadníci sa predstavili aj ďalší speváci - Štefan Mojsej, Daniel Hnát, Lukáš Kvašný, Ondrej Kvašný, Ladislav Ferík, Jozef Ducko, Tamara Volochová a Janka Magurová. V ich podaní odzneli najkrajšie koledy východného i západného obradu.

Program bol veľmi vkusne a citlivo doplnený choreografickými kompozíciami tanečnej zložky FS Chemlon a jej sólistov v choreografickom stvárnení doc. Vladimírom Marušinom, ArtD., ktoré oživili Pastiersku hru, ale najmä koledy Nova radosť stala, Šedzi vrabec, Narodzil še Kristus Pan a Z Panny še narodzil. V záverečnej kolede Kedy jasna hvizda tanečníci i speváci vytvorili dojímavý jasličkový obrázok.

Spevákov a tanečníkov sprevádzal orchester v zostave Vierka Hajduková, Vitalina Hotra, Mykhaiylo Zakhariya, Michal Hajduk, Ľuboš Chromý a Miroslav Kerekanič. Spevákov pripravil Miroslav Kerekanič, tanečníkov Anna Marušinová a Michal Gnip, dramaturgia, scenár, réžia, choreografia a svetelný dizajn doc. Vladimír Marušin, ArtD. Súčasťou projektu bola aj participácia členov FS Chemlon na podujatiach iných organizácii a tak už 6. decembra 2019 mužská spevácka skupina Hačure účinkovala na vianočných trhoch v Humennom, 26.12.2019 na ekumenickom koncerte v pravoslávnom chráme v Humennom, 8. januára 2020 na festivale kolied v skanzene v Užhorode na Ukrajine, dievčenská spevácka skupina Bosoročky dňa 25.12.2019 na ekumenickom koncerte v gréckokatolíckom chráme v Humennom, dňa 28.12.2019 na oslavách 65. výročia vzniku FS Vihorlat v Snine a FS Chemlon sa zúčastnil Stretnutia pod jedličkou dňa 29.12.2019, 1. ročníka Juliánskeho plesu v Prahe dňa 18.1.2020 a celkový projekt sa ukončí dňa 8.2.2020 podujatím Druhyj svjatyj večur v Humennom.

Nuž čo na záver, snáď len vinš sólistu FS Chemlon Ľudovíta Džubáka:
S Božím narodením odchádza rok starý a prichádza nový, bo tak to rok čo rok na tom svete chodí. Je už krásnym zvykom v tejto vzácnej chvíli želať sebe dovedna veľa zdravia, sily. A nech láska a mier vládne celým svetom, to vám želám všetkým, rodičom i deťom!ZDROJ : Mgr. Miroslav KEREKANIČ, odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom
FOTO : Vladimír BABIK


Verzia pre tlač
22.01.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)