Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Oslávili 2. štedrý večer

V ľudovom podaní sa traduje, že druhý svätý večer sa viaže na historku o rusínskej žene slúžiacej na Dolniakoch

Oslávili 2. štedrý večer

HUMENNÉ. Dňa 25.januára 2019 sa v Penzióne Aston V Humennom uskutočnilo už tradičné spoločensko-kultúrne podujatie Druhý štedrý večer- Druhyj svjatyj večur. Organizátormi bola Miestna organizácia Rusínskej obrody v Humennom v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Humenné, Pravoslávnou cirkevnou obcou v Humennom, Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom, Vihorlatským múzeom a v tomto roku prvýkrát i s Miestnou organizáciou Matice slovenskej v Humennom.

Organizátori sa v tomto roku vrátili k pôvodnému zámeru, ktorý bol pri prvých ročníkoch podujatia – spájať rôzne národnostné a náboženské komunity a tak vytvárať podhubie pre lepší a krajší kultúrno-spoločenský život v Humennom.

V ľudovom podaní sa traduje, že druhý svätý večer sa viaže na historku o rusínskej žene slúžiacej na Dolniakoch, ktorá nestihla dôjsť na Štedrú večeru a preto si ju pre svoje deti spravila s dvojtýždňovým omeškaním. V cirkevných tradíciách sa viaže na cirkevný sviatok Bohojavlenia - Bohozjavenia, ktoré sa udialo počas krstu Isusa Christa v Jordáne, kedy Isus dovŕšil 30 rokov od svojho telesného narodenia a začal svoju učiteľskú a spasiteľskú prácu. Túto cirkevnú tradíciu účastníkom podujatia podrobne priblížil dekan a správca pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, ktorý spolu s dekanom Gréckokatolíckej cirkvi v Humennom ThDr. Miroslavom Iľkom, PhD. a predsedom MO ROS v Humennom Miroslavom Kerekaničom privítali účastníkov a uviedli program, ktorý sa skladal z dvoch častí. V prvej duchovnej sa po spoločnej modlitbe predstavili mužská spevácka skupina Hačure a dievčenská spevácka skupina Bosoročky z Humenného koledami a vinšami východného i západného obradu, s ktorými predchádzajúci víkend reprezentovali Humenné a Slovensko na medzinárodnom festivale kolied v Poľsku a v druhej Folklórny súbor Chemlon, ktorý pracuje pri Súkromnej základnej umeleckej škole Kudlovská Humenné, svojim reprezentačným programom uviedol spoločenskú zábavu. A zábava bola vskutku vynikajúca. Postarali sa o ňu ľudová hudba FS Chemlon v zložení Vierka a Michal Hajdukovi, Martin Cogan, Ľudovít Džubák, Miroslav Kerekanič, didžej Štefan Gálik, ktorý na podujatie prišiel až z Banskej Bystrice, ale aj Ivan Mihalič a speváci z Hačurov, ktorí sa postarali o spevácku produkciu i pri jednotlivých stoloch medzi tanečnými kolami.

Hosťami podujatia boli prednostka MsÚ Humenné Ing. Valéria Kurťáková so svojim manželom Michalom, predseda MO MS v Humennom Mgr. Pavol Ďugoš, predseda Mladej matice Mgr. Martin Hajník, riaditeľ Súkromnej umeleckej školy Kudlovská Humenné doc. Vladimír Marušin, ArtD so svojou manželkou Aničkou. Poďakovanie patrí najmä tým, ktorí sa hlavnou mierou pričinili o zdarné podujatie a to členom vedenia Rusínskej obrody v Humennom Božene Nimcovej a Jaroslavovi Zelinkovi, Michalovi Gnipovi, už vyššie zmieneným dekanom Petrovi Humeníkovi a Miroslavovi Iľkovi, ako i vedeniu Penziónu Aston manželom Volochovým a ich personálu. Samozrejme aj všetkým účinkujúcim a účastníkom podujatia, ktorí spoločne obnovili pôvodný duchovno-spoločenský charakter tohto podujatia.
ZDROJ, FOTO : Miroslav Kerekanič


Verzia pre tlač
08.02.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (8%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (52%)
  • neviem, je mi to jedno (40%)