Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Pozvánka : Archeológia horného Zemplína

Objektové učenie vo Vihorlatskom múzeu − 3D história od praveku po novovek

Pozvánka : Archeológia horného Zemplína

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci ponuky pre školy pripravuje zážitkové podujatie na báze objektového učenia v múzeu v oblasti spoznávania regionálnych dejín v kontexte vývoja a pôsobenia jednotlivých archeologických kultúr na našom území. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom sa podujatie uskutoční v dňoch 7., 12. a 18. júna 2019 so začiatkom o 9. hodine.

Interaktívne podujatie pre školy pod názvom Archeológia horného Zemplína tematicky čerpá z prebiehajúcej výstavy archeologických nálezov pod rovnomenným názvom, ktorá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dokumentuje vývoj osídlenia územia Zemplína od čias doby kamennej po novovek. Podujatie v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu (Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...) je zacielené na trojrozmerné priblíženie histórie regiónu prostredníctvom jednotlivých archeologických artefaktov.

Okrem audiovizuálnej časti podujatia formou prehliadky výstavy, odborného výkladu, diskusie a videoprojekcie filmov, ponúkame žiakom priamy kontakt s archeologickými artefaktami a zapojenie žiakov do praktickej archeológie ako jedného z vedeckých postupov objasňovania histórie. Prostredníctvom priameho kontaktu s archeologickými nálezmi a následnej archeologickej práce s nimi, si žiaci lepšie osvoja učebnú tému, upevnia poznatky o regionálnej histórii a zároveň aj posilnia svoj vzťah k regiónu a predmetom kultúrnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva.

Súčasťou vzdelávacieho podujatia pre školy je odborne komentovaná prehliadka výstavy, odborný výklad periodizácie dejín, priblíženie archeologickej činnosti v regióne a popularizácia archeológie ako vednej disciplíny.

Lerktorkou podujatia je PhDr. Ivana Strakošová, archeologička Vihorlatského múzea v Humennom s osvedčením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti k realizácii archeologických výskumov.

Vystavované artefakty ako učebný materiál sú súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Pochádzajú z náhodných objavov a nálezov systematických výskumov a archeologických prieskumov v regióne.

AUTOR, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


Verzia pre tlač
04.06.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (12%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (45%)
  • neviem, je mi to jedno (42%)