Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Pozvánka : Deň tradičných remesiel v skanzene

Príbeh európskeho kultúrneho dedičstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Pozvánka : Deň tradičných remesiel v skanzene

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojimi aktivitami pripája k európskym inštitúciám podporujúcim myšlienku prezentácie a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom je umenie a zážitok.

Aktuálne múzejné podujatie Deň tradičných remesiel v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom je koncipované ako multižánrový interaktívny program pre školskú mládež s cieľom zoznámiť žiakov s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva. Našim cieľom je povzbudzovať úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti. Podujatie sa uskutoční dňa 26. septembra 2019 v čase od 8.30 do 13. hodiny v areáli skanzenu.

Program ponúka ukážky a tvorivé remeselno-umelecké dielne tradičnej remeselnej výroby hrnčiarov, tokárov a umeleckých rezbárov, remenárov, tkáčov, kováčov, spracovateľov vosku a ľudových umelcov z blízkeho regiónu. Tradičné roľnícke činnosti predstavia v skanzene ukážky tradičnej orby s autentickým  konským záprahom. Kolorit života na dedine doplní rekreačná jazda na koni a ukážky drobnochovu v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov Vihorlat Humenné. Nerozlučnú súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá ho zároveň výrazne formovala − umenie, prezentujeme v podobe krátkych divadelných predstavení pre deti a mládež počas vystúpenia žiakov Divadelného súboru Alfa Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom a žiakov Základnej školy s Materskou školou v Kamenici nad Cirochou.

Súčasťou interaktívneho programu pre žiakov a študentov je prehliadka jednotlivých zbierkových objektov expozície s dôrazom na remeselné nástroje, výrobky a vystavené umelecké predmety ľudovej tvorivosti (v prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v objekte kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom). Podujatie je súčasťou dlhodobého múzejného vzdelávacieho projektu objektového učenia v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám... Múzejným programom oživovania starých remesiel a rôznych foriem umeleckého prejavu v autentickom prostredí múzejnej expozície spájame remeselné a umelecké dedičstvo regiónu s jeho aktuálnymi  prejavmi a ponúkame mládeži podnety k novým výzvam v odvetví kultúry.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


Verzia pre tlač
13.09.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)