Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Pozvánka : Od prameňa k životu

Objavná cesta za vodou vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Pozvánka : Od prameňa k životu

HUMENNÉ. Tematická panelová výstava Voda – kolíska života a prameň zdravia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je súčasťou múzejných environmentálnych aktivít zameraných na vzdelávanie verejnosti a prezentáciu tém v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Verejnosti je výstava v prírodovednej expozícii múzea prístupná od 10. júna 2020.

Zámerom výstavy o vodnom ekosystéme je prehlbovať vedomosti o význame vody a potrebe jej ochrany. Jednotlivé témy globálnej hydrologickej problematiky a úlohy človeka v nej pútavým spôsobom prezentujú prehľadné textové informácie doplnené obrazovými ukážkami. Výstava ponúka pohľad na vodný ekosystém na planéte s možnosťami jeho ochrany a optimalizácie. Vysvetľuje podstatu významu vody od počiatku vzniku života na Zemi cez základné životné potreby fauny a flóry, až k technologickému využívaniu vody človekom. Predstavuje vodu ako životné prostredie, fenomén veľkého hydrologického cyklu, ale aj ako tému globálnych projektov jej uchovania pre prírodu. Návštevníci sa okrem iného dozvedia prečo je na Zemi menej ako jedno percento vody vhodné pre ľudskú spotrebu, čo je to vodná erózia, aké ľudské činnosti najviac ohrozujú čistotu vody a spôsobujú pokles biodiverzity. Vysvetľuje prečo je slnko hybnou silou neustáleho pohybu vody na Zemi a z histórie ponúka ukážky využívania vody, napríklad vo forme vodných hodín. Výstava je vhodným učebným dodatkom školskej biológie a zároveň objavnou rodinnou cestou za vodou v našom živote.

Aktuálnu výstavu tematicky rozširujú múzejné zbierkové exponáty z fondu prírodovedného oddelenia v oblasti zoológie, geológie, mineralógie, petrografie, paleontológie a botaniky. Novým vzdelávacím doplnkom expozície, reflektujúcim súčasnú environmentálnu problematiku pôvodných biotopov je časť venovaná inváznym druhom rastlín a živočíchov v našom prostredí. Výstava prebieha v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom si ju môžu návštevníci pozrieť do konca augusta 2020.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
12.06.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (32%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (34%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (27%)