Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Pozvánka : Tvorivý metodický seminár

Inovácie profesijných kompetencií učiteľov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Pozvánka : Tvorivý metodický seminár

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v rámci metodicko-vzdelávacej činnosti múzea
pokračovanie metodických seminárov zameraných na podporu a inováciu profesijných kompetencií učiteľov v podpore čítania, aktívneho vnímania, interpretácie a tvorivého spracovania literatúry do umeleckého prednesu. Metodický seminár sa uskutoční 25. septembra 2018 v špecializovanej učebni Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 8. hodine (účasť je potrebné potvrdiť na adrese múzea do 18. 9. 2018, potrebné informácie na www.muzeumhumenne.sk).
 
Podujatie je zacielené na učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl, pedagógov základných umeleckých škôl a vedúcich dramatických krúžkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom pokračovania cyklu metodických seminárov v oblasti umeleckého prednesu a divadla je motivovať a vzdelávať pedagógov, prezentovať inovatívne metódy a prístupy a napomáhať pedagógom pri príprave detí a mládeže na recitačné súťaže. Odborným garantom seminára je Mgr. Soňa Pariláková, PhD.
 
Metodický seminár pre pedagógov je súčasťou dlhodobého projektu metodicko-vzdelávacích podujatí múzea v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Projekt z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.
 
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
Verzia pre tlač
15.09.2018Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (0%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (80%)
  • neviem, je mi to jedno (20%)