Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Realizujú cyklus tvorivých dielní v oblasti tradičnej hudby, spevu a tanca

Prvá jednodňová tvorivá dielňa sa uskutočnila dňa 6. marca 2020 v priestoroch SZUŠ Kudlovská v Humennom

Realizujú cyklus tvorivých dielní v oblasti tradičnej hudby, spevu a tanca

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom realizuje v tomto roku projekt Cyklus tvorivých dielní v oblasti tradičnej hudby, spevu a tanca pre deti, mládež a dospelých, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je určený pre členov a vedúcich folklórnych súborov, speváckych skupín a jednotlivcov, žiakov a pedagógov základných a stredných škôl, ZUŠ a CVČ v okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce, zameraný na rusínsku a zemplínsku ľudovú kultúru a bude pozostávať zo 6 jednodňových hudobno-spevácko-tanečných dielní.

Prvá jednodňová tvorivá dielňa sa uskutočnila dňa 6. marca 2020 v priestoroch SZUŠ Kudlovská v Humennom. Zúčastnilo sa jej 88 detských, mládežníckych i dospelých hudobníkov, tanečníkov, spevákov a pedagógov zo ZUŠ Snina, SZUŠ Belá nad Cirochou, SZUŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Koškovce, ZŠ Laborecká Humenné, FS Vihorlat Snina, FS Chemlon a DFS Chemloňáčik Humenné.

Lektormi projektu boli  choreograf a tanečný pedagóg Prešovskej univerzity v Prešove doc. Vladimír Marušin, ArtD. s manželkou Annou Marušinovou pre oblasť tanca, lektorkou pre hudbu členka Štátnej filharmónie Košice a pedagogička Konzervatória v Košiciach Mgr.art. Vierka Hajduková a lektormi pre spev hudobní pedagógovia Miroslav Dzijak, Dis.art a Mgr. Miroslav Kerekanič. Korepetíciu zabezpečovali Bc. Ján Onder a Mgr. Miroslav Kerekanič a tanečným lektorom asistoval Bc. Michal Gnip.                                               

Tanečná časť tvorivých dielní prebiehala na 2 tanečných sálach po jednotlivých tanečných skupinách, ktoré boli vytvorené so zreteľom na vek a tanečnú úroveň prihlásených účastníkov projektu. Témami tanečných tvorivých dielní boli základy techniky ľudového tanca pre rôzne vekové skupiny tanečníkov a práca s vybranými profilovými tancami regiónu Horného Zemplína.                                                                    

V oblasti hudby sa pracovalo v dvoch skupinách. Prvú tvorili detskí hudobníci z Humenného, ktorí pracovali s hudobným materiálom DFS Chemloňáčik, druhú tvorili mládežnícki a dospelí hudobníci zo Sniny, ktorí sa zaoberali hudobným materiálom FS Vihorlat Snina.

V oblasti spevu sa pracovalo v troch skupinách. Prvá bola pre žiakov ZŠ bez skúseností so spevom, základ ktorej tvorili žiaci zo ZŠ Koškovce, druhú tvorili členovia detských a mládežníckych humenských speváckych kolektívov a tretia skupina bola pre dospelých spevákov. V rámci speváckej časti tvorivej dielne sa preberali základy speváckej techniky pri práci s deťmi, mládežou i dospelými, výber speváckeho materiálu a nácvik vybraného speváckeho materiálu.

Prvá časť cyklického projektu bola úspešne zrealizovaná. Všetci sa už tešíme na jej ďalšie pokračovanie.
 
AUTOR, FOTO : Mgr. Miroslav Kerekanič, odborný pracovník Vihorlatského múzea v HumennomVerzia pre tlač
25.03.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (36%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (26%)