Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Rekonštrukcia humenského kaštieľa ako súčasť iteraktívneho vzdelávania študentov

Podujatie Kamenná pamäť je súčasťou dlhodobého múzejného projektu objektového vzdelávania vo Vihorlatskom múzeu v Humennom pod názvom Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...

Rekonštrukcia humenského kaštieľa ako súčasť iteraktívneho vzdelávania študentov

HUMENNÉ. Interaktívne koncipované podujatie pre školy dňa 16. septembra 2020 so začiatkom o 10. hodine je zamerané na využívanie vzdelávacieho potenciálu historického objektu kaštieľa, ako aj samotnej múzejnej inštitúcie v procese školskej výuky v predmetoch dejiny, regionálne dejiny, výtvarná výchova, výchova umením a estetika.

Nosnou témou podujatia je netradičnou formou zoznámiť žiakov základných a stredných škôl s architektúrou kultúrnej pamiatky – renesančného kaštieľa v Humennom s dôrazom na históriu výstavby kaštieľa a proces starostlivosti o kultúrnu pamiatku.
 
Tematická prehliadka umelecko-historickej expozície múzea a exteriérov kaštieľa využíva ako výukový výklad proces a výsledky stavebno-reštaurátorských zásahov na objekte kultúrnej pamiatky. Žiaci majú možnosť vidieť v reálnej praxi ako prebiehajú obnovovacie práce kultúrnych pamiatok, čo im predchádza, aké sú hlavné princípy ochrany a zásahov na historických objektoch. V rámci architektonického exkurzu do obdobia výstavby a obnovy objektu kaštieľa získajú alebo si upevnia žiaci poznatky o  základných i menej známych pojmoch architektúry a dozvedia sa zaujímavosti z dejín architektúry.
 
Osobitným vkladom podujatia je interakcia obrazu – objektu kaštieľa a výkladového slova priamo počas prehliadky. Na príklade objektu kaštieľa získajú žiaci základné poznatky pre orientáciu vo vývine slohových postupov, ich vzájomnom prelínaní a zmenách v kontexte historických premien doby.
 
Múzejné podujatie je súčasťou aktivít na podporu záujmu a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom je Historické dedičstvo a vzdelávanie.
 
ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom

 
Verzia pre tlač
11.09.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (6%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (33%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (31%)