Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Sninský kaštieľ v máji tohto roku začal už svoju 6. letnú sezónu

Teší neustále zvyšujúci sa záujem nielen turistov, ale aj domácich návštevníkov

Sninský kaštieľ v máji tohto roku začal už svoju 6. letnú sezónu

SNINA. Turisti, ktorí sem prichádzajú, sú často milo prekvapení z tejto obnovenej kultúrnej pamiatky a taktiež aj z obsahovej a estetickej kvality expozícií a výstav.

Kurátorka Sninského kaštieľa sa snaží držať laťku galerijného oddelenia na patričnej úrovni, o čom svedčia mnohé spolupráce s významnými ľuďmi a inštitúciami, z ktorých vzišli zaujímavé výstavy, napr. Ilustrátorský Olymp, 12 patrónov..., Jej veličenstvo cisárovná, Poľské umenie, Zemplínska karička, Ikona - teológia vo farbách, Majstri ľudovej umeleckej výroby a i. Muzeálna expozícia stále ponúka pohľad do histórie Sniny, ktorá je predstavená v troch ozvenách – keď sa po prvýkrát spomína oppidum - mestečko Snina, keď noví majitelia Sniny sa rozhodnú postaviť kaštieľ, ktorý potom žije svojou históriou, neľudské časy 1. a 2. sv. vojny a cirkevné dejiny mesta súčasne s demonštratívnou ukážkou dobového zariadenia kaštieľa.

Svoje miesto si v kaštieli našli všetky vekové kategórie a cieľové skupiny.

Teší nás, keď vidíme prichádzať mamičky s deťmi do areálu kaštieľa, kde majú predsa len viac zelene a aj väčšiu bezpečnosť pri hrách, ale aj to, s akým záujmom prvýkrát objavujú krásu umenia svojimi očami. V čase školského roka výstavy smerujeme na žiakov a študentov, aby sme im priniesli nové poznatky a informácie skrze edukačné hodiny. Učiteľky z materských škôl taktiež privádzajú tých najmenších obdivovať krásu dávnych čias. No a nakoniec, bez dospelých by kaštieľ nebol kaštieľom. Vernisáže výstav sú určené predovšetkým im.

Všetkým umenia chtivým, kultúru hľadajúcim, tvorivým, vedomostne zvedavým a kultivovaným návštevníkom.... V časových intervaloch 1 – 3 mesiace prinášame nové výstavy, ktorých otvorenia sú určené pre všetkých, ktorých téma výstavy zaujala. Chceme tým vyvrátiť dezinformácie, že vernisáže sú na pozvánky. Priestory spoločenskej miestnosti sa taktiež využívajú stále viac, o čom svedčí množstvo, prednášok, diskusií, či koncertov zrealizovaných za posledné obdobie.

Naozaj, Sninčania majú možnosť vybrať si a zúčastňovať sa kultúrneho diania v kaštieli. Stačí len sledovať facebookovú stránku a webstránku, odkiaľ sa dozvedia aktuálne informácie. Okrem toho o nových podujatiach informujeme prostredníctvom plagátov, ktoré sú vyvesené v meste a uverejnené spolu s tlačovými správami v regionálnych novinách.

Letná sezóna 2018 je vo svojej druhej polovici. Už teraz môžeme povedať, že bude, čo sa návštevnosti týka, lepšia ako tie predchádzajúce. Turisti prichádzajú a objavujú krásu Polonín.

Niektorí náhodou a iní zas cielene prichádzajú do kaštieľa. Každopádne je to jedno, pretože odchádzajú obohatení a potešení tým, že na východe predsa len niečo je.ZDROJ, FOTO : Mgr. Žofia Čopíková, Mestské kultúrne a osvetové stredisko – kaštieľ Snina
FOTO : Róbert Jakubec
Verzia pre tlač
09.08.2018