Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Súťaž: Pohľadnica - rodný môj kraj

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť organizátorovi najneskôr do 20. 05. 2019

Súťaž: Pohľadnica - rodný môj kraj

TREBIŠOV. Mesto Trebišov vyhlásilo pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, v kategóriách 1. - 3. ročník, 4. - 6. ročník a 7. - 9. ročník, súťaž s názvom Pohľadnica - rodný môj kraj. Súťaž je realizovaná
prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska.    

Každé dieťa vo veku od 4 do 15 rokov sa do súťaže môže zapojiť svojou vlastnou výtvarnou prácou s tradičnou, modernou, historickou, kultúrnou alebo aj inou témou, zameranou na krásy mesta Trebišova a okresu, s dôrazom na to, že zachová hlavnú ideu súťaže (názov): Pohľadnica – rodný môj kraj. Mesto organizuje súťaž pri troch významných príležitostiach, ktoré si pripomíname v aktuálnom roku.

Mesto Trebišov v roku 2019 slávi 765. výročie prvej písomnej zmienky mesta, 90. rokov od vzniku okresného mesta a 100. výročie od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy.

Povolené techniky tvorby súťažných prác:
 maľba,
 kresba,
 grafika,
 počítačová grafika,
 kombinovaná technika.

Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5 (pohľadnica), jeden autor môže zaslať maximálne dve práce, organizátor odporúča urobiť predvýber prác pedagógmi.

Súťaž je neanonymná, tzn. každý súťažiaci uvedie na rubovú stranu práce nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora; názov školy; meno a priezvisko vyučujúceho.

Organizátor súťaže žiacke práce nevracia späť.  

Zaslaním práce dáva zákonný zástupca autora svoj súhlas na bezplatné využitie, zverejnenie a prezentovanie súťažného diela vo forme výstavy.

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 20. 05. 2019 na adresu:
Mestské kultúrne stredisko,
Lenka Čopanová,
Ul. M. R. Štefánika 53, 
075 25 Trebišov.

Práce, ktoré budú zaslané alebo doručené po tomto termíne, nebudú akceptované. 

Mesto Trebišov vymenuje trojčlennú porotu, ktorá po prezretí prác vyhodnotí súťaž a udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto. Vyhlásenie konečných výsledkov súťaže a verejné ocenenie detských tvorcov sa uskutoční sobotu 1. júna 2019 počas mestského podujatia Deň detí.  

ZDROJ, FOTO : Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mesta


Verzia pre tlač
29.04.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (25%)
  • normálne pracujem (13%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (50%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (13%)