Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Umelecký prednes ako súčasť kultúrneho odkazu

Dni európskeho kultúrneho dedičstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Umelecký prednes ako súčasť kultúrneho odkazu

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva so zameraním na prezentáciu, rozvoj a ochranu rôznorodosti umeleckého prejavu pripravuje metodický seminár pre vedúcich dramatických krúžkov a pedagógov slovenského jazyka a literatúry.

Program seminára pod názvom Počúvam aj očami a hovorím celou svojou bytosťou sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeum v Humennom dňa 24. septembra 2019 so začiatkom o 8.30 hodine. Obsahom jednotlivých prednáškových blokov sú nové možnosti tvorby umeleckého výrazu, rozdiely medzi poéziou a prózou, odlišnosti medzi rôznymi typmi literárnych predlôh, využitie mimojazykových prostriedkov pri tvorbe prednesu, diskusia a tvorivé vstupy účastníkov stretnutia. Odborným garantom podujatia je lektorka Mgr. Soňa Pariláková, PhD.

Ako súčasť cyklu múzejných osvetovo-vzdelávacích aktivít napomáhajúcich k všestrannému rozvoju umeleckého prednesu je podujatie pokračovaním múzejného vzdelávania zacieleného na rozširovanie nových profesijných kompetencií a praktických zručností pedagógov a školskej mládeže.

AUTOR, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom
Verzia pre tlač
23.09.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (11%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (38%)
  • neviem, je mi to jedno (51%)