Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Úspešne sa prezentovali na medzinárodnom podujatí v Poľsku

Do Karpát - do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo-Humenné

Úspešne sa prezentovali na medzinárodnom podujatí v Poľsku

HUMENNÉ. Koncom júla sa v poľskom meste Jaslo uskutočnili trhy partnerských miest, v rámci projektu cezhraničnej spolupráce pod názvom "Do Karpát - do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo-Humenné.“

Podujatia sa zúčastnili partnerské mestá z Poľska, Slovenska a Maďarska. Slovensko reprezentovali mestá Humenné, Vranov nad Topľou, Bardejov a Liptovský Mikuláš. Projekt za humenskú stranu zabezpečovali Odbor mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov EÚ a Odbor kultúry MsÚ Humenné.

Delegáciu z Humenného viedli zástupca primátorky mesta Humenné Andrej Semanco a Miroslav Turčan, vedúci Odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov EÚ.

Mesto Humenné malo v Jasle k dispozícii 2 stánky, v ktorých záujemcom ponúkali propagačné materiály z Humenného, jeho okolia a pekné umelecké výtvory z rúk šikovných humenských žienok, ktoré prezentovali členky Denných centier Laborecká a Duchnovičová v zložení Eva Lukačová, Božena Bašistová, Irena Breková, Viera Hrivňaková a Marta Smolková.


Kultúrny program za Humenné realizovali mužská spevácka skupina Hačure v zložení - Ladislav Ferík, Daniel Hnát, Jozef Ducko, Albert Antolík, Ondrej Kvašný, Lukáš Kvašný, Jozef Boško a mladí tanečníci, členovia Folklórneho súboru Chemlon Humenné a zároveň žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné - Simona Raganová, Alexandra Veľasová, Karin Kudláčová, Soňa Meždejová, Lukáš Drozd, Dávid Firda, Adam Vrabeľ a Filip Barabáš. 

Humenských umelcov, spevákov i tanečníkov na akordeóne sprevádzal Mgr. Miroslav Kerekanič. V ich podaní si vďační diváci vypočuli a pozreli zemplínske, sotácke a rusínske spevy a tance z Horného Zemplína. Pre účinkujúcich to bola vlastne príprava pre ďalšie zahraničné reprezentácie, ktoré ich tohto roku očakávajú, a to v auguste na medzinárodných festivaloch v Rumunsku v Galati, v Bulharsku v Burgase a v novembri v Paríži vo Francúzsku.

Humenská propagačná i kultúrna prezentácia bola návštevníkmi podujatia veľmi pozitívne prijatá. Jaslovčania, zahraniční účastníci a návštevníci prejavili veľký záujem o humenský región, vystavené propagačné i umelecké exponáty, ako i o náš kultúrny program. A tak nečudo, že s vedením mesta Jaslo sme sa nakoniec lúčili s pozdravom „Dovidenia“ a s prísľubom ďalšej plodnej spolupráce.

AUTOR, FOTO : Mgr. Miroslav Kerekanič Verzia pre tlač
07.08.2017