Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Vanda Marinčáková víťazkou krajskej súťaže Zlatý slávik Slovenska

Zlatý slávik Slovenska sa realizuje pod záštitou operného speváka Petra Dvorského

Vanda Marinčáková víťazkou krajskej súťaže Zlatý slávik Slovenska

HUMENNÉ. Dňa 30. mája 2019 v PKO v Prešove sa uskutočnila krajská súťaž detských spevákov Zlatý slávik Slovenska, ktorá sa realizuje pod záštitou operného speváka Petra Dvorského.

Súťaže sa zúčastnilo 32 súťažiacich z celého Prešovského kraja, ktorí súťažili v troch kategóriách. Humenský okres reprezentovali Janka Magurová zo ZŠ Hrnčiarska Humenné a Zuzana Biľová s Vandou Marinčákovou zo ZŠ Laborecká Humenné. O prípravu našich humenských reprezentantov na súťaž sa zaslúžili Mgr. Ján Olekšák, učiteľ HV na ZŠ Hrnčiarska, ktorý Janku Magurovú aj sprevádzal na akordeóne a Mgr. Mária Ďugošová zo ZŠ Laborecká Humenné. Speváčky zo ZŠ Laborecká Humenné sprevádzal Mgr. Miroslav Kerekanič, DiS. art.

Všetky naše reprezentantky podali veľmi kvalitné výkony, ktoré diváci i ich konkurenti ocenili vrelými potleskami. Najväčší úspech zaznamenala Vanda Marinčáková, ktorá 3. kategóriu vyhrala a už štvrtýkrát sa zaradí medzi absolútnu slovenskú spevácku špičku. Pri prvej účasti získala cenu primátora Pezinku, pri druhej a tretej sa stala laureátkou, Zlatým slávikom Slovenska v 1. a 2. kategóriách.

Odvtedy osobnostne i umelecky porástla. Stala sa laureátkou festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva a festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu, spolu aj s ďalšou účastníčkou tohoročnej krajskej súťaže Jankou Magurovou členkou a sólistkou dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a tanečníčkou Folklórneho súboru Chemlon Humenné, ktoré pôsobia pri Súkromnej základnej umeleckej škole Kudlovská v Humennom. Menované speváčky zároveň v dotyčnej škole študujú spev v triede Mgr. Lenky Magurovej, DiS. art.

Vande, ale i Janke a Zuzke k ich nádherným výkonom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu humenského okresu. Poďakovanie patrí i ich pedagógom, riaditeľom škôl a ich rodičom za vytvorenie podmienok na rozvoj ich talentu.

Nuž a Vande Marinčákovej na celoslovenskej súťaži prajeme ďalšieho Zlatého slávika!

AUTOR, FOTO : Mgr. Miroslav Kerekanič, DiS. art, odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom Verzia pre tlač
04.06.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (12%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (45%)
  • neviem, je mi to jedno (42%)