Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Vihorlatské múzeum vyprevadilo na výtvarnú dráhu najmladšiu generáciu fotografov FotoEnter

Podujatie určené predovšetkým žiakom 3. – 5. ročníka základných škôl odborne viedol skúsený fotograf, filmár, hudobník a učiteľ Mgr. Tomáš Telepák

Vihorlatské múzeum vyprevadilo na výtvarnú dráhu najmladšiu generáciu fotografov FotoEnter

HUMENNÉ. V rámci múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám sa dňa 22. 2. 2018 v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnilo interaktívne podujatie FotoEnter. Obsahovo bol projekt venovaný umeniu fotografie. Slovo enter (z angl. vstúpiť, preniknúť) objasňuje zámer podujatia, ktorým bolo zoznámenie detí s fotografiou a metodická pomoc pri vstupe do sveta tohto špecifického výtvarného média. Podujatie určené predovšetkým žiakom 3. – 5. ročníka základných škôl odborne viedol skúsený fotograf, filmár, hudobník a učiteľ Mgr. Tomáš Telepák, ktorý pedagogicky pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole v Prešove.

V úvode podujatia sa deti zoznámili s prvopočiatkami fotografického umenia a spoznávali jeho rýchly vývoj od 19. storočia po súčasnosť. V rámci programu bol priestor venovaný pochopeniu zásadných fotografických pojmov (ISO, clona, čas) a ich priamej aplikácii vo fotoaparátoch a mobilných telefónoch účastníkov podujatia. Dôležitým problémom sa stalo zvládnutie kompozície, ktorej princípy deťom objasnili pripravené schémy i konkrétne fotografické ukážky.

Po teoretickej časti si mladí fotografi vyskúšali nadobudnuté poznatky v exteriéri a v umelecko-historickej expozícii múzea. Lektor podujatia zadal žiakom praktické úlohy (napr. odfotiť detail, objekt, portrét, vytvoriť záber zo žabej a vtáčej perspektívy a pod.), pri plnení ktorých žiakov odborne viedol a usmerňoval. Po praktickej skúsenosti si deti mohli výsledky fotografovania jednotlivo odkonzultovať, čím získali spätnú väzbu, ktorá im pomôže ďalej rozvíjať ich silné stránky a vyvarovať sa chybám. Tvorivé popoludnie v múzeu zavŕšila komentovaná prehliadka aktuálnych fotografických výstav H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 a Čo nám ostalo...

Podujatie FotoEnter v múzeu v celom rozsahu naplnilo svoj plánovaný zámer − sprostredkovať začínajúcim fotografom hodnotu a zaujímavosť fotografického umenia.

Vďaka aktívnej účasti a záujmu detí, Vihorlatské múzeum v Humennom plánuje nadviazať na tento projekt v ďalších stretnutiach a umožniť mladej generácii hlbšie poznanie fotografie a výtvarnej činnosti vôbec.

AUTOR, FOTO : Mgr. Dana Kataniková, Vihorlatské múzeum v Humennom, galerijné oddelenie
Verzia pre tlač
02.03.2018