Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Výstava : Ekosystémové služby mokradí

Od 14.3. do 30. apríla 2018

Výstava : Ekosystémové služby mokradí

HUMENNÉ. V rámci programu environmentálnych aktivít pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši panelovú výstavu pod názvom Ekosystémové služby mokradí.

Výstava je sprístupnená od 14. marca 2018 v  Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom.

Obrazom a textom približuje výstava jedinečnú súčasť prírodného prostredia, akou sú v ekosystéme nezastupiteľné biotopy mokradí. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody (napríklad územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami, vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, územia prírodného aj umelého pôvodu).

Jednotlivé informačné panely dokumentujú najvýznamnejšie lokality svetového prírodného dedičstva na území Slovenskej republiky, oboznamujú s ich prírodnými hodnotami a zaujímavosťami a poukazujú na potrebu zachovania biotopov mokradí pre budúce generácie z hľadiska zachovania rozmanitosti živých organizmov, prirodzeného protipovodňového mechanizmu a socioekonomického významu pre človeka.

Tematickú výstavu dopĺňajú vybrané zbierkové predmety z bohatej zoologickej zbierky prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom, ktoré vhodným spôsobom približujú život a nezastupiteľné služby mokradí pre chod prírody a život človeka.

Výstava je súčasťou environmentálnych aktivít Vihorlatského múzea v Humennom, ktorými sa v dňoch 21. − 23. marca 2018 pripája múzeum k  akciám pri príležitosti Svetového dňa vody. Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 30. apríla 2018.

ZDROJ : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom
Verzia pre tlač
17.03.2018