Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Výstava : H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 pozná víťazov

H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 prinieslo posolstvá s vyhraneným názorom. Fotografie s výrazom, príbehom a cieľom

Výstava : H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 pozná víťazov

HUMENNÉ. Aktuálny ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2018, napriek nižšiemu počtu prihlásených autorov, prekvapil svojou dobrou kvalitatívnou úrovňou a opäť priniesol rôznorodé fotografické vyjadrenia.

Po stránke žánrovej boli zastúpené inscenované fotografie, krajina, detail, architektúra, luminografia, odrazy, v menšej miere reportážna fotografia, či dokumentárny portrét. Tento jav vytrácania sa „živých“ fotografií možno vysvetliť úpadkom priamych sociálnych kontaktov medzi ľuďmi v spoločnosti. Úplná absencia multimediálnych prezentácií naznačuje isté obavy pred touto kategóriou i napriek každodennému využívaniu moderných technológií.

Dôvodom nezáujmu našich súťažiach o tento druh umenia môže byť neporozumenie forme, či spôsobu spracovania, obsahu a účelu.

Častým problémom pretrvávajúcim niekoľko ročníkov bolo zvládnutie kompozície, možnosť orezania záberu, úprava tonality fotografie, ostrosti a výber vhodného zariadenia pri ich tlači. Pozitívom oproti minulým rokom je účasť mladých i zrelých autorov, ktorí premýšľajú v sériách a konceptoch – majú vyhranený fotografický názor. Taktiež zaslanie ucelených – jednotných kolekcií, naznačuje správny smer mladej hornozemplínskej fotografie. Autori prácou v celkoch zintenzívňujú výraz, príbeh, cieľ. Ich fotografie sú týmto spôsobom obohatené o rozmer pocitov, názorov a myšlienok.

Menším množstvom zastúpená čiernobiela fotografia, ktorej kvalita je pre fotografickú tvorbu nášho regiónu typická, nestratila na svojej výtvarnej výraznosti ani tento rok. Upútala dobrou prácou so svetlom a výsledným dramatickým dojmom. Súťažné fotografie predstavili i neobvyklý rozmer architektúry, pri ktorom autor zdôraznil kolorizmus ovplyvnený tónmi ostrého svetla a strohú krásu tvarov umocnenú kompozíciou pohľadu. V krajinárskej fotografii oslovil cit pre zachytenie špecifickej atmosféry prírody. Predovšetkým u mladých umelcov sa objavilo pohrávanie sa s diagonálnou  kompozíciou a nadhľadom.

Rozpoznateľné bolo odborné vedenie pedagóga, ktoré však dalo voľný priechod osobitému rukopisu umelca.

Na vysokej kvalitatívnej úrovni boli práce zohľadňujúce nielen estetické a technické hľadisko, ale aj s dôrazom na  vizuálne metafory umocnené priliehavými názvami.

Významnú úlohu teda vždy zohráva posolstvo fotografie, pretože podľa slov Marshalla McLuhana je fotografia, tak ako každé iné médium, posolstvom.Ocenení v kategórii autorov do 16 rokov − Patrik Jenčík (Koškovce) a Marián Tovarňak
(Humenné), žiaci Súkromnej umeleckej školy Via Arto Humenné


H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 - ROZHODNUTIE O UDELENÍ CIEN A ČESTNÝCH UZNANÍ
 
Kategória I. – autori do 16 rokov
Ceny:
Marian Tovarňak, Humenné - Energia I., II., III.
Patrik Jenčík, Koškovce - Ihrisko I., II., III.
 
Kategória II. – autori do 21 rokov
Ceny:
Peter Polanský, Humenné - kolekcia 5 fotografií
 
Kategória III. – autori nad 21 rokov
Ceny:
Mgr. Vladimír Vajs, Humenné - z cyklu "Steny a ploty" 1, 2; z cyklu "Línie, okná, strechy a
plechy" 2, 3; z cyklu "Ekológia" 2, 4
Mgr. Anna Tóthová (rehoľná sestra Stellamaris), Humenné (toho času Kamerun) -
Spolusestra I., II., III.
Ľudovít Hruška, Humenné - Stratená minulosť 1, 2, 3
 
Čestné uznanie:
Lenka Cholpová, Kamienka - A rána sú tu tiché I.; III.

AUTOR : Mgr. Dana Kataniková, Vihorlatské múzeum v Humennom, galerijné oddelenie
FOTO : archív VM


 
Verzia pre tlač
07.02.2018