Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Výstava : Mapuje dejiny Rómov

Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 31. decembra 2019

Výstava : Mapuje dejiny Rómov

HUMENNÉ. Výstava z dejín Rómov na Slovenku prináša historický a etnografický prierez vývojom rómskych dejín na našom území, ktoré sú vyše sedemsto rokov neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Svojim zameraním výstava nadväzuje na doterajšie múzejné výskumy, poznatky a vlastný zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom s predsavzatím obnovenia expozície rómskej kultúry. Vernisáž výstavy sa koná 29. októbra so začiatkom o 15.30 hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.

Prostredníctvom jedenástich textovo-obrazových informačných panelov prezentuje výstava významné historické míľniky od príchodu Rómov na územie Slovenska po udalosti 20. storočia. Zachytáva prvé písomné záznamy pôsobenia rómskych osadníkov na našom území, tradičný spôsob obživy, proces etablovania v  spoločnosti, ale aj temné obdobie vojnových udalostí a diskriminácie. Osobitosť tradičných rómskych remesiel, prejavy originálneho umenia a tradícií dokumentujú v rámci výstavy ukážky z bohatého zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom so zameraním na rómsku kultúru.

Scenár výstavy ponúka charakteristické rómske remeselné nástroje a výrobky v oblasti metlárstva, košikárstva, korytárstva a ďalších tradičných spôsobov obživy. Bohato zastúpený je jedinečný umelecký prejav rómskej kultúrnej tradície. V  oblasti muzikálnosti predstavuje výstava súbor pôvodných strunových hudobných nástrojov, výtvarné umenie sprostredkúvajú diela známeho rómskeho insitného maliara Aladára Kureja z Humenného. Výstavu pútavým spôsobom dopĺňajú ukážky tradičného rómskeho odevu.

Informačná a grafická forma spracovania výstavy je zároveň zaujímavým výukovým doplnkom pri spoznávaní jednotlivých prvkov rómskej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva regiónu. Svojim obsahom využíva aktuálna výstava poznatky predošlého múzejného výskumu projektu Oral history so zameraním na obdobie druhej svetovej vojny a novšieho výskumu upriameného na prezentáciu rómskej kultúry. Sprievodnou aktivitou výstavy bude v priebehu jej trvania cyklus odborných prednášok pre širokú verejnosť a školskú mládež, prezentácia filmového dokumentu a publikácii s tematikou rómskych dejín, dokumentujúce doterajšie výskumné činnosti múzea v danej oblasti. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 31. decembra 2019.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
28.10.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (22%)
  • normálne pracujem (11%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (44%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (22%)