Domov AKTUÁLNE > Kultúra

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 PREZENTUJE 67 PRÁC OD 41 AUTOROV

V ocenených prácach je zjavný tvorivý posunV ocenených prácach je zjavný tvorivý posun
HUMENNÉ - 52. ročník postupovej súťaže v Prešovskom kraji potvrdil záujem tvorcov o tento druh konfrontácie tvorivých výsledkov vo výtvarnej tvorbe svojou účasťou 99 autorov s celkovým počtom 211 prihlásených prác zo všetkých regiónov kraja.
Porota po odbornom zvážení celej kolekcie postúpila pre krajskú výstavu 67 prác od 41 autorov. Hodnotiace slovo i dialóg s tvorcami bolo obsahom sprievodného seminára v deň vernisáže.Porota konštatovala, že výber z predloženej kolekcie spĺňa štandard krajskej úrovne a v ocenených prácach je zjavný tvorivý posun. Podobne ako v minulých rokoch, je autorsky najpríťažlivejšie obsadená kategória insitnej tvorby a to v maľbe i plastike. Z výtvarných druhov je najobľúbenejšia maľba, ktorá naprieč všetkými kategóriami má svoju dominanciu. V témach možno opätovne zaznamenať rôznorodosť, pestrosť výpovedí a vo väčšine popri formálnom spracovaní aj individuálny obsah, skrytú myšlienku a posolstvo. A práve to je hlavný prínos výtvarnej kreatívnej činnosti a význam tejto postupovej súťaže. V súčasnosti, keď sme „zaplavovaní“ mnohými povrchnými, neosobnými, na efekt vykalkulovanými prejavmi, je tichá, systematická a sústredená práca, hľadanie motívu a foriem jeho výtvarnej štylizácie, osobný postoj a rozvíjanie tvorivých predpokladov do individuálneho prejavu, určite náročnejším spôsobom výtvarnej sebarealizácie. No, vo výsledku dôležitejším.Porota : 
PhDr. Ján BARTKO, Prešov /vysokoškolský pedagóg, maliar – predseda poroty
Mgr. art. Samuel ČARNOKÝ, Košice/ vysokoškolský pedagóg, grafik a dizajnér
Mgr.art. Eva TKÁČIKOVÁ, Košice / stredoškolská pedagogička, grafička, ilustrátorka
Mgr.art. Vladimíra VAJSOVÁ, Humenné / maliarka, autorka projektov pre súčasné umenie mladých
Mgr. Mária MIŠKOVÁ, VOS Humenné, tajomníčka poroty a koordinátorka projektu VS 2015 CENY A ČESTNÉ UZNANIA

Kategória A – autori od 15 do 25 rokov

Ceny:
Anežka GNIPOVÁ, Belá nad Cirochou Tokio, akryl
Matúš BAŇAS, Ľubotice Prešov, Ul. Svätoplukova, akryl

Čestné uznania:
Tatiana ONDZIKOVÁ, Nižná Olšava Pamiatka na detstvo 1, tempera
Matúš SIJARTO, Prešov Znamenie, akryl
Diana BEHÚNOVÁ, Humenné Proti prúdu, ceruza
Kristína BERTOVÁ, Humenné Levíčatá, batika

Kategória B – autori od 25 do 60 rokov

Ceny:
Monika VITÁNYI, Ruskov Stanica II.,III., olej
Marián KUSIK, Humenné Po dúhe prišla búrka, olej, patinovaná asambláž - ešte kvitnú... , patinovaná asambláž

Čestné uznania:
Jozef ONDUŠ, Župčany Bez názvu, olej
Ján ŠOLTÉS, Bardejov Ja som vták ..., olej
Milan MIHAĽKO, Brekov Zem na oblohe, seno na vlnách, akryl - Nad mestom, akryl - Listy po páde neumierajú, Dnes mám krásny deň, olej - Tráva na oblohe, seno na zemi, akryl

Kategória C – autori nad 60 rokov

Ceny:
Emil FAKAŠOVSKÝ, Jamník Každý človek nesie svoj kríž , olej
Pavel MOCHNACKÝ, Svidník Nezamestnaná, tempera

Čestné uznania:
Andrej URAM, Svidník Kytica, olej
Milan MARCINOV, Bardejov Krajina I.,II., akvarel - A čo ďalej ? , tempera


Kategória D – insitná tvorba

Ceny:
Ján KRLIČKA, Prešov Golgota, drevo, polychrómia - Posledná večera, drevo, polychrómia - Madona, drevo, polychrómia

Anton BUDZÁK, Poprad Betlehem z vianočného stromčeka 1, 2, drevo
Emília MULIČÁKOVÁ, Humenné Dar, olej - Ranné osvieženie, olej
Vladimír GIBA, Vranov Na dvore, olej

Čestné uznania:
Jozef ČEKOVSKÝ, Kežmarok Veštec, olej
Peter MUŠINSKÝ, Stropkov Jak Piťo o pušku i hrušku prišol ...., drevo - Jak Piťo pri hruške na dzivjaka čekal ..., drevo  MiMa
Zdroj : Mária MIŠKOVÁ, VOS
Foto : MiMa
Verzia pre tlač
01.06.2015Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (32%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (36%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)