Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Vzdali úctu Starinčanom a Strieborná medaila MS choreografovi a tanečnému pedagógovi Vladimírovi Marušinovi

Čo má spoločné Prešovčan Marušin so Starinčanmi?

Vzdali úctu Starinčanom a Strieborná medaila MS choreografovi a tanečnému pedagógovi Vladimírovi Marušinovi

HUMENNÉ. Dňa 20. októbra 2019 Folklórny súbor Chemlon a SZUŠ Kudlovská Humenné v spolupráci s Vihorlatským múzeom a Maticou slovenskou uskutočnili v MsKS Humenné podujatie Pocta Starinčanom pod záštitou primátora mesta Humenné PhDr. Ing. Miloša Merička, na ktorom sa spojili 2 významné výročia – 30. výročie uvedenia do prevádzky vodného diela Starina a 60. výročie narodenia významného slovenského a rusínskeho choreografa, tanečného pedagóga a kultúrneho dejateľa doc. Vladimíra Marušina, ArtD. Položili mi otázku, čo má spoločné Prešovčan Marušin so Starinčanmi? Nuž veľmi veľa.

V osemdesiatych rokoch minulého storočia sme zažili obdobie, kedy v Prešove z vodovodu tiekla voda len pár hodín denne. Táto situácia bola vo viacerých oblastiach východného Slovenska a tento krízový stav s pitnou i úžitkovou vodou bol vyriešený až výstavbou vodného diela Starina. Dodnes pijeme starinskú vodu, ktorá dala nový impulz k rozvoju priemyslu, poľnohospodárstva, ale i života obyčajných ľudí v okresoch Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Prešov a Košice. Svoje rodisko ale museli opustiť tisíce našich spoluobčanov rusínskej národnosti, tzv. „pujďákov“. Vlado Marušin sa aktívne podieľal na výskumoch a dokumentácii kultúry vysídlencov, ale aj priľahlých rusínskych regiónov a táto činnosť sa pretavila do jeho viacerých nádherných tanečných kompozícii, v ktorých vzdal poctu vysídlencom a ich nádhernej kultúre. Mnohé z nich sú v repertoári FS Chemlon Humenné. Doc. Vladimír Narodil sa narodil 29.7.1956 v Prešove. Choreografiu tanca vyštudoval na VŠMU v Bratislave a bol stážistom v Niederland Dans Theater v Holandsku. Pôsobil v PUĽS Prešov (1983-1996, 2008-2014), Tanečnom štúdiu DAD Prešov (1991 -1995), Komornom balete Košice (1997 – 2001), PKO Prešov (2002-2004), VUS Ondráš v Brne ( 2005-2006). V rokoch 2006-2008 viedol pohybovú prípravu futbalistov 1. FC Tatran Prešov.

Ako pedagóg pôsobil na Katedre tanečnej tvorby HaT fakulty VŠMU v Bratislave (2004 -2018), Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove (2007-2010), od roku 2015 pracuje na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity a ako riaditeľ na SZUŠ Kudlovská Humenné. Slovenské ľudové umenie prednášal na univerzitách vo Francúzsku v Montpellier a Martigues a v Čechách na JAMU v Brne. Spolupracoval s profesionálnymi kolektívami – baletmi SND Bratislava a ŠD Košice, VUS Ondráš Brno, ale aj amatérskymi folklórnymi súbormi Chemlon a Chemloňáčik v Humennom, Zemplín Michalovce, Dúbrava, Dúbravienka, Šarišan a Torysa v Prešove, Čerhovčan Bardejov, Vihorlat Snina, VSPT Jánošík Brno, Dunajec Olomouc, Dolina v Montpellier a Nádeje v Paríži. Vytvoril 15 celovečerných programov pre profesionálne kolektívy a desiatky choreografií pre vyššie uvedené amatérske súbory. Doc. Vladimír Marušin za svoju choreografickú tvorbu získal rad ocenení na celoslovenských súťažiach amatérskych i profesionálnych tanečných kolektívov. Najvýznamnejšie sú Cena ministra kultúry SR za umeleckú tvorbu (1995) a Výročná cena Literárneho fondu (1998). Jeho umeleckú angažovanosť ocenili mestá Prešov (2010) a mesto Humenné (2011), za rozvoj rusínskej kultúry dostal Cenu Vasiľa Turoka (2013) a v roku 2019 mu udelili Cenu Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.


Samotný koncert projektu Pocta Starinčanom, ktorý niesol názov Utopená krása, pozostával z tanečných kompozícii doc. Marušina v podaní tanečníkov FS Chemlon Humenné a DFS Chemloňáčik, ktoré predviedli tance horného Zemplína, ale aj regiónov, ktoré „starinskú“ vodu používajú. Postupne si vďační diváci mohli pozrieť Chorovody z Uble, Ceperku, Tancovačku, Verbunk, Dlužanské karičky, Fľaškový tanec, Židovský tanec a vyvrcholením bol tanec zo Stariny so symbolickým názvom Utopená krása. Program bol obohatený videoprojekciou z diel doc. Marušina, ktoré divákom priblížili jeho impozantnú mnohožánrovú tanečnú tvorbu a speváckou a hudobnou produkciou sólistov FS Chemlon Ľudovíta Džubáka, Vandy Marinčákovej, speváckych skupín Hačure a Bosoročky a ľudovej hudby FS Chemlon.

Pri príležitosti 60. narodenín Vlada Marušina vedenie Matice slovenskej ocenilo jeho celoživotné dielo Striebornou medailou MS, ktorú v mene jej predsedu JUDr. Mariána Gešpera jubilantovi odovzdal predseda ZO MS slovensko-rusínskej vzájomnosti A.I.Dobrianskeho a MO ROS v Humennom Mgr. Miroslav Kerekanič. Jubilanta nádherným vinšom pozdravila vedúca Odboru kultúry PSK Mgr. Emília Antolíkova, objali jeho synovia Michal a Matúš a až k slzám dojala gratulácia žijúcej zemplínskej legendy – choreografa a tanečného pedagóga Milana Hvižďáka. Slávnostný koncert bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Tanečné kolektívy pripravili Anna Marušinová a Bc. Michal Gnip, spevácke skupiny Mgr. Miroslav Kerekanič, ľudovú hudbu viedol Štefan Galik a konferovala Viktória Kováčová. Návrh kostýmov Anna Marušinová, dramaturgia, scenár a réžia programu Vlado Marušin. Vhodným doplnením podujatia bola výstava fotografií z obdobia budovania vodného diela Starina, ktorú pripravili pracovníci Vihorlatského múzea v Humennom.

Starinská voda zachránila život obyvateľom východného Slovenska a Vlado Marušin so svojou manželkou Aničkou sa stali živou vodou pre činnosť členov Folklórneho súboru Chemlon Humenné, ktorí v svojich programoch udržujú spevácke a tanečné tradície vysídlencov zo Stariny. A tak nečudo, že záverečný staroslovanský hymnus Živite ľudije pre jubilanta znel v podaní všetkých účinkujúcich i vďačných divákov vskutku dojímavo a od srdca.

AUTOR, FOTO : Mgr. Miroslav Kerekanič, umelecký šéf FS Chemlon, odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom
Verzia pre tlač
31.10.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (70%)
  • občas (13%)