Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

700. výročie mesta oslávia žiaci športovou olympiádou

Súťažiť sa bude v rôznych disciplínach

700. výročie mesta oslávia žiaci športovou olympiádou

HUMENNÉ. Mesto Humenné v spolupráci s Centrom voľného času Dúha (CVČ) pripravilo pre materské a základné školy športovú olympiádu pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Súťažiť sa bude v rôznych disciplínach.

V stredu 13. septembra sa približne 500 detí zapojí do športovej olympiády. Súťažiť budú škôlkari aj žiaci základných škôl. Materské školy predvedú svoje športové nadanie od 8.30 hod. v CVČ a základné školy sa v rámci svojich školských ihrísk zapoja do súťaže v týchto disciplínach:

 ZŠ Pugačevova – viacboj (1. - 4. ročník) – zmiešané družstvá
 ZŠ SNP – vybíjaná (5. - 6. ročník) – dievčatá
 ZŠ Dargovských hrdinov – atletika (5. - 9. ročník) – zmiešané družstvá
 ZŠ Jána Švermu – basketbal (8. - 9. ročník) – chlapci
 ZŠ Laborecká – florbal (7. - 9. ročník) – dievčatá
 ZŠ Hrnčiarska – malý futbal (5. - 7. ročník) – chlapci

AUTOR : Michaela Dochánová, MsÚ Humenné
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
12.09.2017