Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Budova Cirkevného gymnázia v novom roku s novou strechou a oknami

Aj budova tejto školy patrí do majetku mesta Humenné

Budova Cirkevného gymnázia v novom roku s novou strechou a oknami

HUMENNÉ. Koncom minulého roka sa pokračovalo aj na rekonštrukciách ďalších budov škôl v našom meste. Okrem opravy strechy telocvične na ZŠ Pugačevova, potrebovala opravu aj strecha Cirkevného gymnázia Jána Zlatoústeho. Aj budova tejto školy patrí do majetku mesta Humenné.

Nová strecha pavilónu B
V budove bývalej ZŠ internátnej na Lesnej ulici, rozdelenej na niekoľko učebných pavilónov, aktuálne sídli Cirkevné gymnázium Jána Zlatoústeho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG a Materská škola Lesná. V rámci pavilónu B2, kde sídli Cirkevné gymnázium, bolo potrebné opraviť strechu, ktorá zatekala podobne ako v telocvični ZŠ Pugačevova. Aj v tomto prípade bolo potrebné odstrániť uvoľnené a poškodené časti na jestvujúcej hydroizolácii, ktoré boli nahradené novou izoláciou. Odstránili sa tiež všetky klampiarske výrobky a vyriešilo sa nové spádovanie strechy, aby sa plocha dostatočne odvodnila. V rámci toho sa riešili atiky, prestupy cez strešný plášť, spádovanie atikových múrov. V závere sa strecha zateplila. Okrem toho boli v tejto časti budovy vymenené aj okná.Celková suma tejto rekonštrukcie činí 52 329,70 eur, z toho oprava strechy 37 996,56 eur a výmena okien 14 333,14 eur.

Výmena okien v pavilóne A
Aj pavilón A prešiel zmenou. Tu boli vymenené staré drevené okná za nové, podobne ako v pavilóne B. V rámci výmeny tiež pribudli vonkajšie aj vnútorné parapety, žalúzie, doplnky okenných rámov a krídel a výspravky.

Celková suma tejto rekonštrukcie je 47 920,27 eur.


AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela Dochánová, Špecialista pre styk s verejnosťou na tlačovom referáte, Mestský úrad Humenné Verzia pre tlač
12.01.2018