Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

CHCETE ODÍSŤ DO DôCHODKU PREDČASNE?

Toto by ste mali vedieť!


Ak uvažujete o predčasnom odchode do dôchodku, máme pre vás užitočné informácieSLOVENSKO - Ľudí, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný starobný dôchodok najčastejšie zaujímajú podmienky nároku na tento dôchodok a tiež, prečo s nimi Sociálna poisťovňa nespíše žiadosť o tento dôchodok, ak nemajú ukončené zamestnanie.


Odpovede nájdete v tomto článku :-).


Ako zistiť splnenie podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok
Občan, ktorý žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku, nemôže byť povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Ľudia sa obávajú, že ukončia zamestnanie, požiadajú o predčasný starobný dôchodok a ich žiadosť bude zamietnutá z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Občan, ktorý spĺňa prvé dve podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok (bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku) zistí, či spĺňa aj tretiu podmienku pomocou kalkulačky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.
Na dosadenie potrebných údajov slúži Informácia o stave individuálneho účtu poistenca (do 31.12.2003) a Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca (od 1.1.2004), o vyhotovenie ktorých môže požiadať Sociálnu poisťovňu. Výslednú sumu je potrebné znížiť o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
Ak teda občan požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, výslednú sumu zníži o 12,5 %. K tomu pripočíta valorizáciu na tento rok 8,90 eur. Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, je 237,80 eur.

Upozorňujeme, že kalkulačka má výlučne orientačný charakter. Vypočítaná suma sa nemusí zhodovať so sumou dôchodku vypočítanou Sociálnou poisťovňou.


O predčasný starobný dôchodok možno žiadať až po ukončení zamestnania
Predčasný starobný dôchodok je dávka, ktorá slúži na zabezpečenie príjmu občana v preddôchodkovom veku, ktorý prišiel o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokáže nájsť a nemá iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. Keďže poberateľmi predčasného starobného dôchodku sa stávali ľudia, ktorí na tento dôchodok neboli vôbec odkázaní, novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov účinná od 1.1.2011 priniesla zákaz súbehu práce a poberania predčasného starobného dôchodku. Preto každý občan, ktorý sa rozhodne pre predčasný starobný dôchodok, musí najprv ukončiť zamestnanie.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku naň pracuje ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Občan teda môže požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak ukončil pracovný pomer ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba a súčasne spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov a zároveň podmienku, že suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda 237,80 eur.


Zdroj : socpoist. sk
Foto : archív humencanonline.sk
Verzia pre tlač
15.08.2014Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (32%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (34%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (27%)