Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Deň otvorených dverí na úrade je už tradičným podujatím

Žiaci z Trebišova rokovali na úrade ako poslanci mestského zastupiteľstva

Deň otvorených dverí na úrade je už tradičným podujatím

TREBIŠOV. V poslednom mesiaci aktuálneho školského roka mesto Trebišov pripravilo Deň otvorených dverí na mestskom úrade pre deviatakov základných škôl. Žiaci a ich učitelia mali možnosť nahliadnuť do priestorov určených len zamestnancom MsÚ a zoznámiť sa s ich prácou. V rokovacej miestnosti na prízemí MsÚ ich privítal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu s ďalšími zástupcami vedenia mesta.

V úvode im vedúca odd. školstva Mgr. Danica Gajdošová priblížila základné charakteristiky mesta a jednotlivých oddelení úradu a Mgr. Tomáš Vasiľ zo Zemplínskej knižnice v Trebišove oboznámil žiakov s prezentáciou, ktorá bola venovaná tohtoročným výročiam mesta - 765. výročiu prvej písomnezmienky o Trebišove, 90. výročiu vyhlásenia Trebišova za okresné mesto, 100. výročiu vyhlásenia Trebišova ako sídla Zemplínskej župy.

„Deň otvorených dverí na úrade je už tradičným podujatím. Každým rokom je pre žiakov pripravený stále viac obľúbený program, v rámci ktorého si majú príležitosť vyskúšať pozíciu komunálnych poslancov počas simulovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva a rozhodovať o „zákonoch mesta,“ priblížila Mgr. Martina Mištaničová, hovorkyňa mesta.

Prítomní žiaci rokovali, hlasovali, zapájali sa do diskusií, reagovali na faktické poznámky v troch hlavných témach zasadnutia. Najdiskutabilnejšími boli body týkajúce sa prijatia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o triedení odpadu a benefitoch spojených so správnym triedením a takisto zámeru obmedzenia užívania sociálnych sietí u detí do 15 rokov v meste Trebišov, pokračovala hovorkyňa.

Piati najaktívnejší žiaci boli mestom odmenení. Načreli aj do činnosti referentov na jednotlivých úsekoch úradu. Primátor prijal deviatakov vo svojej kancelárii aj v zasadačke, kde ich oboznámil so svojou funkciou a úlohami, ktoré z nej plynú.

Na úrade bolo pre školopovinných žiakov a žiačky pripravené malé občerstvenie. Posledným bodom programu DOD boli ukážky pracovných činnosti mestských policajtov. V priestoroch MsP si prezreli operačné stredisko, kde je nainštalovaný kamerový systém. Príslušníci mestskej polície priblížili, ako vyzerá odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, policajný výstroj aj výzbroj, ale i činnosť hliadky v službe. Pozornosť získala aj ukážka montáže a demontáže tzv. papuče na zabránenie odjazdumotorového vozidla. Deviataci si vyskúšali elektromobil a zaujali ich aj skútre a horské bicykle, ktoré príslušníci MsP používajú najmä v letnom období.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mesta


Verzia pre tlač
26.06.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)