Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

DEVIATACI BOLI UČITEĽMI A...

Museli sa prehrýzť aj náročnou výzvou prepojiť výklad o našom meste so znalosťou anglického jazyka.


Pugačevkárski deviataci učiteľmi

Prvý tohtoročný septembrový piatok bol úvodným dňom osláv venovaných Pamätnému dňu mesta Humenné a zároveň pripomenutím si 696. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste.Väčšina žiakov tuší, že sa v tento deň na ich školách vyučovanie nekoná a náplňou dňa zvykne byť prechádzka a kultúrny program na námestí, pripravený pre žiakov mesta.


Na Pugačevke je všetko inak :-)
Žiaci 5.A a 9.A Základnej školy, Pugačevova 1381/7, Humenné spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Ševecovou Kerlíkovou a Mgr. Šubertovou strávili tento piatok neobyčajne.
Prv než sme sa spoločne nechali pohltiť programom, ktorý sa konal na humenskom Námestí slobody, strávili sme neopakovateľné chvíle v jazykovom laboratóriu. Naši skvelí deviataci sa totiž rozhodli privítať piatačikov pri ich prechode z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie úplne originálne. Tento významný deň im dal výnimočnú príležitosť svoj zámer uskutočniť.


Deviataci učiteľmi
Najskôr si deviataci pripravili powerpointové prezentácie, zhostili sa úlohy učiteľov a prezradili veľa informácií o rôznych významných miestach nachádzajúcich sa v Humennom.  


Je známe, že na našej škole sa venuje veľká pozornosť výučbe cudzích jazykov a ich neustálemu rozvoju hlavne v oblasti komunikácie. Naši deviataci sa v úlohe učiteľov museli prehrýzť aj náročnou výzvou prepojiť výklad o našom meste so znalosťou anglického jazyka. Ako „veľkí učitelia“ si pripravili rôznorodé aktivity na danú tému v anglickom jazyku a spolu s piatačikmi sa lúskali zadaniami. V záverečnej úlohe si piataci upevnili získané dvojjazyčné informácie a zároveň ukázali, že si z výkladu starších spolužiakov odniesli mnoho vedomostí.
Po absolvovaní prvej časti netradičného vyučovacieho dňa sme sa vybrali po chodníčkoch nášho mesta.


Deviataci sprievodcami
Deviataci sa zmenili na sprievodcov a piatakom priamo v uliciach predstavili výnimočné miesta. Spoločne navštívili miesta, ako renesančný kaštieľ, skanzen, rímsko-katolícky kostol, grécko-katolícky kostol, humenskú hvezdáreň či Fontánu lásky. Záver našej poznávacej vychádzky sme venovali kultúrnemu vystúpeniu folklórneho súboru Chemlon a sladkej zmrzline.  


Treba povedať, že deviataci zvládli úlohy učiteľov a sprievodcov na výbornú, piataci si zasa obohatili znalosti o Humennom, dokonca i bilingválne, a všetci spoločne sme prežili zaujímavý deň venovaný nášmu rodnému mestu. Dúfame, že podobné aktivity nás budú sprevádzať celým školským rokom a prispejú k upevňovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, aby sa tak vyučovanie pre žiakov stalo atraktívnejšie.
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková
Foto: Mgr. Jana Šubertová


Verzia pre tlač
11.09.2013