Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Dôležité : Odporúčanie predsedu PSK pri obstarávaní potravín

Dôvod uloženia tohoto odporúčania je pretrvávajúca situácia ohľadom pokazeného hovädzieho mäsa poľského pôvodu

Dôležité : Odporúčanie predsedu PSK pri obstarávaní potravín

PREŠOV. Ako štatutárny orgán Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 16 ods. 3 zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK odporúča všetkým štatutárnym zástupcom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, pri obstarávaní potravín dodržiavať:

minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,
potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,
preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,
vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),
kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Dôvod uloženia tohoto odporúčania je pretrvávajúca situácia ohľadom pokazeného  hovädzieho mäsa poľského pôvodu.

ZDROJ : PSK
FOTO : archív, MiMa

Verzia pre tlač
06.02.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (8%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (52%)
  • neviem, je mi to jedno (40%)