Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Humenská samospráva prispieva hasičom na nákup hasičskej techniky

V roku 2018 si prilepšia o tri tisícky eur viac oproti minulému roku

Humenská samospráva prispieva hasičom na nákup hasičskej techniky

HUMENNÉ. Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) funguje v Humennom s niekoľkými obmenami názvu od 1. januára 2003. Historicky je spätá so 103. tankovým plukom, ktorý sa nachádzal kedysi v Humennom. Spolu s Malackami a Žilinou patrí k ďalším zariadeniam hasičského zboru – záchranným brigádam na Slovensku a spadá pod Ministerstvo vnútra SR.

Celkovo je na Slovensku približne 4 400 hasičov, ktorí zasahujú v priemere každých 15 minút pri rôznych udalostiach, ako sú napr. požiare, živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti. Pri spomínaných zásahoch využívajú hasiči v plnej miere rôznu protipožiarnu a záchrannú techniku. V Humennom na túto techniku prispieva hasičom samospráva formou dotácie.

Koncom roka 2015 uzavrelo Mesto Humenné s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove dohodu o vzájomnej spolupráci. Predmetom tejto dohody je plnenie úloh mestského hasičského zboru pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na území mesta Humenné v spolupráci s humenskou radnicou. Radnica na základe tejto spolupráce s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Humennom zabezpečuje a poskytuje materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky pre plnenie úloh HaZZ. Toto zabezpečenie vybavenia sa deje formou finančnej podpory, ktorá sa schvaľuje Mestským zastupiteľstvom v rozpočte na príslušný kalendárny rok. Kým v uplynulých rokoch šlo o sumu 5 000 eur, tento rok Mesto podporilo hasičov na vybavení sumou až vo výške 8 000 eur, a to schválením dotácie Mestským zastupiteľstvom v stredu 21. februára 2018.

AUTOR : Mgr. Michaela Dochánová
FOTO : MiMa, ilustračnéVerzia pre tlač
08.03.2018