Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Humenský cintorín pripravujú na Dušičky

V dňoch 28.10 až 3.11. sa očakáva na miestnom pohrebisku v Humennom mimoriadne veľká návštevnosť

Humenský cintorín pripravujú na Dušičky

HUMENNÉ. Postup Technických služieb mesta Humenné k zabezpečeniu Sviatku všetkých svätých na pohrebisku na ulici Janka Kráľa v Humennom.

Pri príležitosti spomienky na všetkých zosnulých v dňoch 28.10 až 3.11.2017 bude na miestnom pohrebisku v Humennom mimoriadne veľká návštevnosť.

Pre nerušený priebeh spomienkového aktu prijímajú Technické služby mesta Humenné nasledovné opatrenia :
Do 28.10.2017 zabezpečíme vyhrabanie trávy, lístia a rôznych starých vencov
z priestorov mimo hrobov.

V prevádzke budú mobilné sociálne zariadenia /objednané od externej firmy/ na pohrebisku a v priebehu spomienkového aktu bude zabezpečený ich nerušený chod v čase od 8,00 do 20,00 h.

Od 30.10.2017 bude miestne pohrebisko otvorené denne v čase od 7.00 h. do 22.00hod. až do 3.11.2017 .

Od 29.10.2017 bude zabezpečené osvetlenie celého pohrebiska, ciest, chodníkov a schodov do 22,00 hod. Osvetlenie bude zabezpečené do 3.11.2017 Pre zabezpečenie dôstojného priebehu spomienkového aktu bude na miestnom cintoríne zabezpečené ozvučenie clivou hudbou od 31.10.2017 do 03.11.2017 v čase od 8.00 hod do 18,00 hod.

V období od 30.10.2017 do 31.10.2017 bude zabezpečená prevádzka pohrebiska v čase od 7.00 hod . do 17.00 hod o od 31.10.2017 do 3.11.2016 hod. od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Otvorenie prevádzky zabezpečí p. Bačová, tel. 0902 242 192.

Pre zabezpečenie poriadku a čistoty na pohrebisku, rovnako aj na zamedzenie krádeže, vytvorí mestská polícia kontrolné obhliadky, ktoré budú mať služby na pohrebisku v dňoch od 29.10.2017 do 30.10.2017 v čase od 7,00hod. do 17,00 hod. a v dňoch od 31.10.2017 do 3.11.2017 v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Pitná voda, resp. výpustné ventily budú k dispozícii na určených miestach /jestvujúce hydranty /. V prípade nulových a mínusových teplôt bude pitná voda odstavená.

ZDROJ : TS MESTA HUMENNÉ
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
23.10.2017