Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Jeseň oslávili v Ohradzanoch úctou k starším

Už je rokmi zakorenené, že v srdciach našej mladej generácie vždy v októbri, kedy pociťujeme súzvuk jesene s jeseňou ľudského života

Jeseň oslávili v Ohradzanoch úctou k starším

OHRADZANY. Jeseň je až poeticky krásna. Je nádherným artefaktom matky prírody, kedy sa všetko navôkol vyzlieka zo zelených šiat a odieva sa do farieb zlata. Je obdobím, kedy namiesto dotykov horúcich slnečných lúčov hladia naše tváre chladné závany vetra. No úžasné na nej je i to, že jeden z jej mesiacov OKTÓBER zrodil jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť započatá  iba v duši dobrého človeka. Je ňou úcta k starším. 
     
Už je rokmi zakorenené, že v srdciach našej mladej generácie vždy v októbri, kedy pociťujeme súzvuk jesene s jeseňou ľudského života, sa rodí potreba pokloniť sa pred majestátom zrelého ľudského veku. Rodí sa potreba vzdať hold starším, ich vráskam na tvárach, striebru vo vlasoch, mozoľom na dlaniach, z ktorých vzchádzal chlieb náš každodenný, ale i ich  múdrosti a bohatstvu životných skúseností.
     
V duchu tejto cnosti mladé vedenie našej obce Ohradzany na čele so starostkou Mgr. Andreou Kličovou za aktívnej spolupráce s poslancami obecného zastupiteľstva zorganizovalo 24. októbra 1019 veľkolepú a veľmi dôstojnú oslavu Októbra - mesiaca úcty k starším spojenú s poctou jubilujúcim spoluobčanom. Na podujatie bolo pozvaných viac ako sto ohradzianskych seniorov, pre ktorých boli  pripravené bohato prestreté stoly, darčeky a vlastnoručne vyrobené pozdravy od žiakov ZŠ. Októbrové podujatie sa nieslo v duchu slávnostnej atmosféry umocnenej srdečným príhovorom starostky obce, ale i v duchu družných rozhovorov. Príjemným osviežením dňa bolo vystúpenie drobných ratolestí z miestnej MŠ a žiakov ZŠ v Ohradzanoch, ktorí pod vedením svojich pedagógov pripravili pestrý kultúrny program, čím prejavili úctu svojim milovaným starým rodičom a poďakovali sa im za teplo ich dlaní i za srdcia plné lásky a nehy.  
  
Ako účastníčka osláv vyjadrujem v svojom mene, a verím, že aj v mene všetkých prítomných seniorov, mojich rodákov, neskrývanú radosť a blaženú spokojnosť z priebehu tejto vydarenej obecnej akcie. Bolo to, akoby slniečko zasvietilo na sneh, všetko sa v nás rozjasnilo.
     
Nech sú teda požehnaní tí, čo túto oslavu pre nás starostlivo pripravovali. Parafrázujúc známy citát, „nech sú požehnaní tí, čo prejavili pochopenie s našou neistou chôdzou a trasľavými rukami, tí, čo uznávajú, že naše uši sa už musia veľmi napínať, aby zachytili slová, tí, čo si uvedomujú náš zoslabnutý zrak i to, že naša myseľ už nie je taká bystrá...“ Nech sú požehnaní organizátori tohto podujatia, pretože prejavili hlbokú úctu k nám starším!
    
Ďakujeme im za krásny zážitok!


AUTOR, FOTO : Mgr. Valéria Hudáková, účastníčka podujatia
Verzia pre tlač
31.10.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (70%)
  • občas (13%)