Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Jesenné upratovanie je súčasťou každoročných aktivít v mestách a obciach

S októbrom prichádza jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie je súčasťou každoročných aktivít v mestách a obciach

BRATISLAVA. Jesenné upratovanie je súčasťou každoročných aktivít v mestách a obciach, ktorými sa samosprávy pripravujú na zimné obdobie. Takáto činnosť súvisí s čistením verejných priestranstiev, zberom odpadkov a prípravou plôch a voľne prístupných areálov na nadchádzajúcu zimu.

Povinnosti podľa zákona
Podľa zákona o odpadoch sú mestá a obce povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.“

Táto povinnosť sa však nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Služba poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov je pre občanov bezplatná. Náklady sú už zahrnuté do miestneho poplatku. Je dôležité podotknúť, že veľkoobjemové kontajnery slúžia predovšetkým občanom, nie sú určené pre firmy.

Kontajnery na konkrétny odpad
V prvom rade je potrebné vedieť, čo všetko patrí do veľkoobjemových kontajnerov distribuovaných v uliciach samospráv, prípadne umiestneným v zberných dvoroch. Veľkoobjemové kontajnery sú určené na uloženie objemného odpadu. Pojem ,,objemný odpad“ nie je v zákone definovaný, rozumie sa ním odpad, ktorý do bežných nádob používaných v obci nevojde, napríklad nepotrebný či poškodený nábytok, koberce a pod. čo prispieva k zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok. Rozsah a periodicita ich rozmiestňovania sú závislé hlavne od lokálnych, priestorových a finančných možností samospráv.

Viac ako estetický význam
Samotné jesenné upratovanie je možné realizovať viacerými formami. Napríklad koordinovaným rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov, prípadne organizovaním verejných brigád, alebo napríklad podporou dobrovoľníckych činností, pre ktoré mestá a obce vytvárajú technické a organizačné podmienky. Jesenné upratovanie nemá iba estetický význam, ale je aj spôsobom predchádzania vzniku nelegálnych skládok, a to v rámci ich likvidácie ešte v zárodkoch.

AUTOR, FOTO : Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov ZMOS


Verzia pre tlač
09.10.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (37%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)