Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

KORONAVÍRUS : Opatrenia mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu

Mesto ruší všetky verejné spoločenské, športové a kultúrne podujatia organizované mestom (zatiaľ) na dobu dvoch týždňov

KORONAVÍRUS : Opatrenia mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu

TREBIŠOV. Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 na Slovensku mesto Trebišov, na základe vydaných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove a včerajšieho zasadnutia krízového štábu mesta, prijalo preventívne opatrenia s cieľom predísť ďalšiemu šíreniu tohto respiračného ochorenia.

Situáciu berieme mimoriadne vážne a preto vyzývame občanov mesta k zvýšenej zodpovednosti za svoje zdravie.

Od utorka 10. marca 2020 mesto Trebišov zavádza nasledovné opatrenia:
 Mesto ruší všetky verejné spoločenské, športové a kultúrne podujatia organizované mestom (zatiaľ) na dobu dvoch týždňov,

 Mesto odporúča organizátorom hromadných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby po dobu najbližších dní zrušili naplánované podujatia na území mesta – od utorka 10. 3. je to už nariadené Ústredným krízovým štábom z Bratislavy.

 Mesto zatvorilo prevádzku mestského fitnesscentra v športovej hale a mestského kina Slávia na dobu dvoch týždňov,

 Mesto obmedzilo záujmovú a krúžkovú činnosť v Centre voľného času v Trebišove na dobu dvoch týždňov,

 Mesto nariadilo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole na dobu dvoch týždňov,

 Mesto nariadilo denným centrám pre seniorov pôsobiacim na území Trebišova obmedzenie ich záujmovej, kultúrnej a poznávacej činnosti do odvolania,

 Mesto vydalo zákaz návštev v budove Mestskej sociálnej ubytovne až do odvolania,

 Mesto nariadilo riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a zároveň preveriť, či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin vycestovali do zahraničia,

 v prípade vyššieho počtu žiakov, ktorí navštívili rizikové krajiny, Mesto odporúča školám usmerniť rodičov, aby ich deti zostali v dobrovoľnej karanténe,

 Mesto Trebišov nariadilo zvýšenú mieru dezinfekcie vonkajších a vnútorných priestorov mestského úradu a ďalších mestských zariadení, ako aj pravidelnú dezinfekciu madiel a kľučiek na dverách MsÚ.

Mesto Trebišov vyzýva vedenia škôl na území mesta, aby poskytli žiakom všetky potrebné informácie a usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s maximálnou ochranou a prevenciou pred koronavírusovým ochorením.

Preventívne opatrenia vo vzťahu ku kvapôčkovej nákaze COVID-19:
 umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou (najmenej 20 sekúnd) alebo dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu,

 nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

 zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

 vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

 dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi Vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,

 zvážte účasť na hromadných podujatiach, respektíve v priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí,

 dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti,

 ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Odporúčania pre cestovateľov vo vzťahu ku kvapôčkovej nákaze COVID-19:
 kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačnej doby – 14 dní po návrate z cudziny,

 dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša,

 ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí, športové a kultúrno-spoločenské podujatia,

 ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní,

 ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky: kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mestaVerzia pre tlač
12.03.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (22%)
  • normálne pracujem (11%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (44%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (22%)