Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

KORONAVÍRUS : Zrušili jarné upratovanie, vývoz odpadu beží podľa plánu

Až do odvolania platí ZÁKAZ VSTUPU do areálu skládok všetkým externým partnerom a ich zamestnancom

KORONAVÍRUS : Zrušili jarné upratovanie, vývoz odpadu beží podľa plánu

HUMENNÉ. Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s. (majiteľ skládky odpadov) za účelom zabránenia šírenia koronavírusu nariaďuje  s účinnosťou od 16.03. 2020 až do odvolania ZÁKAZ VSTUPU do areálu skládok všetkým externým partnerom a ich zamestnancom.

Z toho dôvodu TS mesta Humenné okamžite zastavujú výkon jarného upratovania až do odvolania.

Zber a vývoz komunálneho odpadu sa v zmysle udelenej výnimky bude realizovať v nezmenenom režime.

Príjem vyradených a nefunkčných elektrických zariadení, papierových a plastových obalov i drobného stavebného odpadu od obyvateľov mesta do areálu zberného dvora TS bude realizovaný len za nasledujúcich podmienok :

- osoba , ktorá vstúpi do areálu TS musí byť vybavená osobnými ochrannými pracovnými pomôckami – ochranné rúško, rukavice a okuliare

- TS mesta Humenné majú oprávnenie nevpustiť do areálu osobu javiacu príznaky ako kýchanie, kašeľ, zvýšená teplota

- ak má osoba, ktorá bola v priamom kontakte za ostatné 2 týždne, potvrdený koronavírus, alebo podozrenie na koronavírus a z tohto dôvodu nariadenú karanténu, má zakázané vstupovať do areálu TS

- každý obyvateľ mesta je po vstupe do areálu povinný ostať vo vozidle, z vozidla nevystupovať a nepohybovať sa po areáli  TS. Dovezený odpad vyloží na určené miesto a bez poplatku opustí areál TS

- dovozca odpadu  je povinný obmedziť dobu strávenú v areáli len na dobu nevyhnutnú pre realizáciu zvereného úkonu

- počas pobytu osoby v areáli TS nesmie dôjsť  k fyzickému kontaktu so zamestnancom zberného dvora TS

- v prípade porušenia vyššie uvedených povinností sú TS oprávnené úplne zakázať obyvateľovi mesta vstup do priestorov zberného dvora

ZDROJ : TS mesta Humenné
FOTO : MiMa, ilustračnéVerzia pre tlač
17.03.2020Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (21%)
  • nie (68%)
  • občas (11%)