Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

MÁRIA VASIĽOVÁ MÁ ZLATÉ SRDCE. DOSTALA AJ PURPUROVÉ

Osobnosťou Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti MUDr. VasiľováPurpurové srdce pre Máriu Vasiľovú z humenskej nemocnice


 
BRATISLAVA, HUMENNÉ - Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. november) odovzdalo Občianske združenie malíček ceny Purpurové srdce. Na Slovensku sa toto ocenenie odovzdáva tretíkrát a predstavuje symbol, ktorý spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete. V kategórii Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej  spoločnosti sa stala jej laureátkou MUDr. Mária Vasiľová z nemocnice Svet zdravia Humenné.Občianske združenie Malíček a Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti zorganizovali dňa 11.11.2014 odovzdávanie ocenení Purpurové srdce spojené s benefičným koncertom pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Podujatie sa konalo v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská.

Slovensko sa pridalo k tejto celosvetovej aktivite pred troma rokmi.  Ocenením je srdiečko, vyrobené zo skla, ktoré symbolizuje pevnosť, ale zároveň aj krehkosť nedonoseného dieťaťa. Sú v ňom purpurové pásiky, pretože purpurová farba je farbou nedonosených detí. V každom vyrobenom srdiečku sú tieto pásiky iné, čo symbolizuje, že každé dieťa sa niečím odlišuje od  ostatných. Na spodnej hrane visí strieborná slza, ktorá symbolizuje slzy rodiny nedonoseného dieťaťa, slzy radosti i žiaľu.

Odovzdávanie ceny bolo v troch kategóriách:

1. Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti
2. Osobnosť Občianskeho združenia Malíček
3. Osobnosť verejného života


V prvej kategórii bola ocenená MUDr. Mária Vasiľová, primárka Novorodeneckého oddelenia a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Svet zdravia Humenné, ktorá v tajnom hlasovaní získala v tejto kategórii najväčší počet  hlasov. V druhej kategórii bola ocenená doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., a laureátkou poslednej kategórie sa stala Mgr. Andrea Cocherová.

„Ocenenie Purpurové srdce je mňa dôkazom toho, že sme sa v roku 1982 rozhodli správne, keď sa v nemocnici zriadil pri detskom oddelení nedonosenecký úsek a následne pred 20 rokmi aj  novorodenecké oddelenie s jednotkou intenzívnej resuscitačnej starostlivosti. Je to ocenenie všetkých lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov, ktorí ho pomáhali budovať do takej podoby ako je v súčasnosti. Súčasne to predstavuje záväzok, aby sme nepoľavili a snažili sa naďalej zlepšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti,“ doplnila MUDr. Mária Vasiľová.  
Prečo purpurové srdce?
Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke Armády Spojených štátov amerických, ktoré udeľujú medailu za zranenie v boji. Je snáď väčší boj ako boj o život? Zranenia utrpené predčasným narodením zostávajú s dieťaťom a jeho rodinou navždy. Purpurová farba ocenenia charakterizuje kráľovský majestát, podčiarkuje jeho mimoriadnosť. Farba srdca nie je plná, ale má v sebe pásiky - pri každom srdci sú iné, tak ako je každé dieťa trochu iné, ako je iná aj každá životná cesta. Srdce je vyrobené zo skla, je pevné, ale nie tak, aby vydržalo ťažký úder. Nedonosené dieťa je silné, nie je však nepremožiteľné. Tvar srdca bol zvolený preto, lebo každým úderom obnovuje život a nádej, symbolizuje lásku. Na spodnej hrane Purpurového srdca visí strieborná slza, symbolizuje slzy preliate rodinou nedonoseného dieťaťa, slzy dobré aj zlé, slzy radosti aj žiaľu. Je poctou tým predčasne narodeným, ktorých sme stratili.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na krajinu pôvodu, jazyk, hospodársku vyspelosť, rasový pôvod či náboženské vyznanie. Jej členovia majú jeden spoločný cieľ: nádej na budúcnosť nedonosených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale aj zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Títo všetci zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami, je možné poznať ho len srdcom.


Občianske združenie malíček
Vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí. Nadväzuje na činnosť občianskeho združenia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka „Nedonosené dieťa“ a klubu „Predčasniatok“ v prešovskom materskom centre Emerka. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších lekárskych profesií. Spoločným cieľom je spokojnosť rodín a zvýšenie kvality života detí. Rodičom dávame pocit istoty.

Zdroj + foto : he.svetzdravia.com

Verzia pre tlač
19.11.2014Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (37%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)