Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Mestské funkčné regióny sú nástroj na medziobecnú spoluprácu

Slovensko je typickou vidieckou krajinou

Mestské funkčné regióny sú nástroj na medziobecnú spoluprácu

BRATISLAVA. Slovensko je typickou vidieckou krajinou. Miestnu územnú samosprávu tvorí 96 % obcí. Na Slovensku máme 140 miest, z ktorých má 20 menej ako 5 000 obyvateľov a v 10 mestách žije viac ako 50 000 ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na mestské funkčné regióny ako nástroj medziobecnej spolupráce.

Účastníci podujatia budú diskutovať o definovaní kritérií pre mestské funkčné regióny. Tiež sa zamerajú na stanovenie nástrojov na podporu medziobecnej spolupráce, ale aj predstavenie pohľadu štátu na funkčné celky regionálneho významu. Prednášajúci budú spolu s ostatnými účastníkmi formulovať základný rámec na podporu medziobecnej spolupráce, ktorá sa ukazuje ako dôležitý nástroj rovnomerného rozvoja miestnej územnej samosprávy s prihliadnutím na počet samospráv, ich ekonomickú silu aj samotnú veľkosť.

Bezplatné podujatie sa uskutoční 27. marca 2019 v hoteli Slovakia v Žiline.

Prednášajúcimi budú reprezentanti viacerých ministerstiev, ale aj odborníci pôsobiaci na univerzitách, s ktorými budú účastníci z miest, obcí, vyšších územných celkov a organizácií pôsobiacich v miestnej územnej samospráve diskutovať o mimoriadne aktuálnej téme, ktorá priamo súvisí s modernizáciou miestnej územnej samosprávy, ako aj s prípravou Slovenska na nové programové obdobie v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Informačný workshop je organizovaný v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

ZDROJ : Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
19.03.2019Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (58%)
  • nie (42%)